I dag kommer anbefalingen: Hvor skal Helgeland ha sykehus?

Mandag klokken 13.00 starter den andre dialogkonferansen om framtidas sykehusstruktur.

Helgelandssykehusets administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir og resten av ledergruppa blir i dag presentert for den eksterne ressursgruppas foreløpige rapport.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Helgelandssykehuset er som kjent i gang med prosjektet Helgelandssykehuset 2025, som skal utrede hvilken sykehusstruktur som best kan løse framtidas behov for spesialisthelsetjenester på Helgeland.

Kommer med anbefaling

I dag arrangeres dialogkonferanse på Fru Haugans Hotel i Mosjøen. Konferansen er for  for ansatte, brukerrepresentanter og deltakere fra kommunene. På konferansen vil den eksterne ressursgruppa presentere sin foreløpige rapport, inkludert hvilken struktur og lokalisering gruppa anbefaler og hvilke vurderinger som ligger til grunn for anbefalingen.

Konferansen markerer også starten på høringsperioden: Kommuner, interesseorganisasjoner og andre inviteres til å komme med innspill på den foreløpige rapporten. Endelig rapport skal etter planen overleveres 11. mars.

Tre alternativer

Den eksterne ressursgruppa er satt sammen av medlemmer med ulik fagkompetanse. Den skal bruke sin samlede kompetanse og erfaringer fra andre sykehusprosjekter når den skal vurdere framtidig sykehusstruktur på Helgeland.

Gruppas arbeid skal resultere i en rapport med anbefaling. Den skal inneholde tre alternativer, inkludert 0-alternativet (dagens løsning), med en begrunnet anbefaling av det beste alternativet. Rapporten blir en del av beslutningsgrunnlaget når styret i Helgelandssykehuset og styret Helse Nord skal fatte endelig beslutning.

Gruppa

Ressursgruppa består av:

Helge Torgersen (leder)

Director i Deloitte, spesialist i anestesiologi

Arne Ketil Hafstad

tidligere leder av regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF

Liv Haugen

Lege/sykehusplanlegger, Sykehusbygg HF

Tor Medalen

Professor, Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

Andreas Moan

Prosjektdirektør Helse Sør-Øst. Lege og PhD

Aud Tennøy

Forskningsleder, Transportøkonomisk institutt. Siv.ing og PhD

Geir Tollåli

Fagdirektør Helse Nord RHF, legespesialist i gastroenterologi

Brynjulf Ystgaard

Overlege, gastrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital

Prosessveileder for ressursgruppa: Ulrich Spreng, Director i Consulting, DeloitteDebatt

Fire lokale kommuneoverleger ønsker ett stort akuttsykehus på Helgeland

11 kommuneoverleger på Helgeland tar til orde for ett stort akuttsykehus på Helgeland i dette debattinnlegget.

 

Rapport om hvor storsykehuset bør være frykter sørhelgelendingene reiser sørover

Om Mo i Rana velges kan det være betydelig billigere for Helgelandssykehuset å sende pasientene på Sør-Helgeland til Namsos.

 

Styret i Helgelandssykehuset skal gjøre DMS-vedtak i juni

Helgelandssykehusets nye administrerende direktør møtte kommunene på Sør-Helgeland for første gang i dag.

 

 

Tidligere politiker støtter gynekolog

Stig Høyvik hardt ut mot politikerne i Brønnøy

Mener brønnøypolitikerne har seg selv å takke for dårlige samferdselsløsninger.

 

Sykehusdebatten

Sømna vil ha ett sykehus, men sier ikke hvor

Formannskapsmedlem Wenche Stuvland Knygh setter pris på at sømnarådmannen ikke har utpekt plassering for nytt sykehus.

 

Formannskapet i Brønnøy

Politikerne i Brønnøy unngikk lokaliseringssvar

Brønnøys uttalelse om sykehusstruktur ligger an til å bli fri for føringer på lokalisering av sykehus.

 

Framtidig sykehusstruktur

Brønnøyrådmannen mener Rana er det beste valget for et nytt storsykehus

Anbefaler ett stort sykehus og tre distriktsmedisinske senter på Helgeland.