Svak økning i lav arbeidsledighet

I november 2018 er det 2.420 helt ledige i Nordland.

Ledighet i Nordland november 2000-2018.  Foto: NAV

Nyheter

Dette er 180 flere helt ledige enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,0 prosent, en økning på 8 prosent.  I Norge sett under ett er ledigheten uendret i forhold til samme periode i fjor.

- Som vi har sett av NAVs bedriftsundersøkelse har arbeidsgiverne i Nordland problemer med å finne kvalifisert arbeidskraft. Selv om ledigheten øker noe nå i november, gir den lave ledigheten flere av dem som står utenfor muligheten til å skaffe seg jobb, og da evt. med støtte fra oss i NAV, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes.

Yrkesbakgrunn

I landet sett under ett er antall helt ledige det samme som i november i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 62.434 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (418), butikk- og salgsarbeid (268), reiseliv og transport (256).

Størst ledighetsnedgang fra november i fjor finner vi innenfor ingeniør- og IKT-fag, der det nå er 26 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 23 prosent for denne gruppen.

Kjønn og ledighet

I november er det totalt 887 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,5. Dette er 52 flere personer enn i fjor. I november er det totalt 1 533 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,3. Det er en økning på 128 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Ved utgangen av november er det 0,6 prosent arbeidsledighet i Dønna kommune. I Rødøy og Grane er andelen helt ledige 0,8 prosent. Høyest ledighet finner vi i Moskenes (5,0 prosent) og i Vestvågøy (4,5 prosent). I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,4 prosent, Rana 1,7 prosent, Narvik 2,1 og Vefsn 1,1 prosent.

Aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er 20-24 år med ledighet på 3,0 prosent og 25-29 år med 2,8 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,6 prosent.

For Sør-Helgeland viser tallene følgende:


November 2018
Nordland
AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring   fra i fjor    AntallEndring   fra i fjor Prosent
Nordland i alt2.4202,01808
Bindal91,3-2-18
Sømna151,6325
Brønnøy691,7-5-7
Vega101,7467
Vevelstad1,200- Arbeidsgiverne i Nordland har problemer med å finne arbeidskraft

I oktober 2018 er det 2.329 helt ledige i Nordland, noe som er 78 færre helt ledige enn på samme tid i fjor.

 

Flere i arbeid i Nordland

15 færre arbeidsledige på Sør-Helgeland i år.

 

Nær 120 arbeidsledige på Sør-Helgeland i juli

I juli 2018 er det 2.487 helt ledige i Nordland, dette er 180 færre helt ledige enn på samme tid i fjor

 

November-ledigheten i Nordland er den laveste siden 1990-tallet

I november 2017 var det 2.240 helt ledige i Nordland, tilsvarende en arbeidsledighet på 1,9 prosent.