Stortingsrepresentant kalte Ola Elvestuen «Ulvestuen»

– En statsråd må regne med å få kallenavn. Jeg ser det ikke som min oppgave å rangere disse, sier Elvestuen.

På sin facebook-profil postet stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) fra Nordland dette innlegget onsdag. Hun sier til BAnett at det er lett å blande «ulv» og «elv» fordi Elvestuen i hennes øyne er mest opptatt av rovdyr.  Foto: Faksimile

Nyheter

«Trygve moser Ulvestuens forståelsen av virkeligheten.»

Det skriver stortingsrepresentant Siv Mossleth på sin facebook-profil onsdag, ledsaget av et bilde av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og med Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Hun fortsetter innlegget med å gi uttrykk for at Elvestuen ikke ser problemet med rovdyrforvaltningen.

«Ministeren ser ikke problemet, men det gjør de 150 ordførerne som har skrevet under på at forvaltningen tar for mye hensyn til rovdyr. Dette går ut over beitenæringer og andre næringer i områdene som blir berørt. De mener Stortingets rovvilt-forlik ikke følges opp», skriver hun.

– Fort gjort å skrive ulv

– Siv Mossleth, hvorfor kaller du Ola Elvestuen «Ulvestuen»?

– Det er fort gjort å skrive Ulv i stedet for Elv når han har ulv og annet rovvilt som mål nummer en. Ministeren har en helt annen virkelighetsforståelse enn både Stortinget som inngikk rovviltforliket og de 150 ordførerne som ber om at forliket må følges opp. Ministeren forholder seg ikke til den todelte målsettinga, rovvilt er hovedmålet, da blir automatisk beitedyr et underordnet mål, svarer representanten til BAnett.

– Må regne med kallenavn

BAnett har kontaktet klima- og miljødepartementet for en kommentar til kallenavnet «Ulvestuen».

Til det svarer Ola Elvestuen gjennom kommunikasjonsavdelingen følgende:

– En statsråd må regne med å få kallenavn. Jeg ser det ikke som min oppgave å rangere disse.

Stilte spørsmål

6. april stilte Siv Mossleth for øvrig følgende spørsmål til Elvestuen:

«Mange ser at regjeringa prioriterer rovvilt framfor beitedyr, til tross for en todelt målsetning i rovdyrpolitikken.
Ministeren nekter for at det er slik, og da er det naturlig å spørre om når ministeren vil sørge for å få fjernet statlig info om rovvilt på fylkesmannen i Nordlands hjemmesider hvor det står: Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn?»

Rovvilt eller beitedyr?

Da svarte Elvestuen blant annet:

«Det er ikke riktig slik representanten Mossleth antyder, at regjeringen ikke følger opp den todelte målsettingen i rovviltforvaltningen. Den todelte målsettingen skal sikre levedyktige rovviltbestander og beitenæringer i Norge, og Stortinget har bestemt at dette skal skje gjennom en tydelig soneforvaltning, der det settes av områder til henholdsvis beitedyr og rovdyr. Det vil i praksis si at man skal prioritere rovvilt fremfor beitedyr i noen områder, mens beitedyr i andre områder skal prioriteres fremfor rovvilt.»