Kjent bjørnejeger til Hommelstø denne uken

Torsdag kveld er det foredrag på Gimle.

Herman Sotkajärvi kommer til Gimle denne uken. 

Nyheter

Merk: Saken er rettet. Foredraget er torsdag kveld.

Foredraget om Ol-Tomså gikk for fulle hus i Brønnøysund og i Hommelstø i uke 44. Denne uken kommer en ny bjørnejeger til distriktet, nemlig Herman Sotkajärvi.

Til Gimle

Han har levd sammen med bjørnen i Norge, Finland og Russland hele sitt liv, og er viden kjent både som jeger og fotograf og foredragsholder. Ifølge NRK hadde finnmarkingen Sotjajärvi allerede i 2012 felt 38 bjørner.

Torsdag kveld kommer han til Gimle, hvor han ved hjelp av film og bilder vil fortelle fra sitt liv i bjørnens rike, inkludert erfaringer med trening av jakthund samt spor og sportegn, bjørnens sanser og levemåte. Han vil også vise litt fra sine erfaringer med trening av jakthund.

Utmarkskveld

Sotkajärvi-foredraget er åpent for alle interesserte og er andre del av arrangementet utmarkskveld på Gimle, som arrangeres av Velfjord Sauavlslag i samarbeide med Felleskjøpet Agri og Nortura.

Før det er det en bolk som i hovedsak er beregnet på sauebønder i regionen. Der vil leder i Nordland Sau og Geit, Anne Kari Snefjellå sammen med Heidi Aakvik fra Felleskjøpet holde innlegg om arbeidet i Sau og Geit organisasjonen, samt fôring av sau vinterstid.