Respektfull kulturuke

Ungdomsskoletrinnet på Salhus har tatt for seg ulike sider av respektbegrepet denne uken.
Nyheter

De rundt 130 elevene fikk velge hvilken aktivitet de ville være med på av musikk, teater, kunst, mat og dokumentasjon.