Politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland inngår avtale

Signerer på fredag.

Politiet formaliserer samarbeidet med vekterbransjen, her eksemplifisert ved firmaet Norsec, som bistår Rootsfesivalen.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Fredag inngår politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland sin nye samarbeidsavtale. Det skjer i politihuset i Bodø. Foruten politimester Tone Vangen kommer det representanter fra firmaer som Securitas, NOKAS, Heimdall Guard Service og Polarvakt.

Sikrer samarbeid

Politiet skriver i invitasjonen til signeringen at formålet med samarbeidsavtalen er å sikre at politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland samarbeider bedre for å forebygge og bekjempe kriminalitet, samt opprettholde sikkerhet, ro og orden. Avtalen skal bidra til å utvikle samarbeidet mellom politiet og sikkerhetsbransjen for å sikre den alminnelige tryggheten i samfunnet.

Konkret innebærer avtalen blant annet at man skal etablere faste regelmessige kontaktpunkt mellom politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland. På operasjonelt nivå skal det etableres faste samarbeidsmøter innenfor hver geografiske driftsenhet (GDE) i Nordland politidistrikt, disse er; Lofoten & Vesterålen, Ofoten, Salten, Rana og Helgeland.

Delta i øvelser

På disse møtene skal man styrke informasjonsutvekslingen og samarbeidet mellom partene. Videre skal partene få økt kunnskap om hverandres planverk som er relevant for samarbeidet, samt delta i hverandres øvelser der dette er hensiktsmessig.

- Både politiet og sikkerhetsbransjen i Nordland har tro på at et bedre samarbeid mellom partene vil bidra til økt trygghet for innbyggerne i Nordland, herunder en bedre ressursutnyttelse og kvalitet i løsningen av partens oppgaver og oppdrag. Fra politiets ståsted vil man videre nevne at dette er en videreføring av det samarbeidet som foreligger mellom politidirektøren og NHO, samt at dette er del av politiets (nye) forebyggende strategi der målsettingen er å forebygge kriminalitet i større grad gjennom en bedre samhandling med blant annet næringslivet, herunder sikkerhetsbransjen. Vekterne skal ikke erstatte politiet. Vi har ulike roller, hjemler og samfunnsoppdrag. Et bedre samarbeid vil derimot bidra til å sikre den alminnelige trygghet i samfunnet gjennom en mer målrettet og effektiv forebygging og bekjempelse av kriminalitet i Nordland, skriver politiet i sin pressemelding.