Helgelandssykehuset har fått ny syketransportbil

Skal avlaste ambulansetjenesten. Stasjoneres på Mo i Rana.

Helgelandssykehusets nye syketransportbil skal avlaste ambulansetjenesten til transport av liggende pasienter som ikke trenger medisinsk behandling eller overvåking under transport.  Foto: Helgelandssykehuset

Nyheter

Det opplyser Helgelandssykehuset i en pressemelding. En syketransportbil gir et tilbud til pasienter som har behov for å reise liggende, uten behov for medisinsk behandling eller overvåking under transport.

Stasjoneres på Mo

Helgelandssykehuset mener den samlede ambulanse- og pasienttransporttjenesten med dette styrkes fra og med 5. november. Bilen er stasjonert på Mo og vil i hovedsak betjene behovet rundt sykehuset på Mo, men vil også bli brukt på resten av Helgeland når dette er naturlig. Bilen har plass til en liggende og to sittende pasienter, men skal primært ivareta liggende pasienter. Transportene organiseres og administreres av Pasientreiser i Helgelandssykehuset.

- Dette blir en svært bra tjeneste med helt nytt materiell, forteller områdesjef for pasientreiser i Helgelandssykehuset Arve Smedseng.

Områdesjef for pasientreiser Arve Smedseng. 

For sykehuset betyr dette at ambulansetjenesten får avlastning. Ved å bruke syketransportbiler til transport av pasienter som ikke trenger tilsyn eller behandling under transporten blir de ordinære ambulansene frigjort til beredskap.

- ​En del pasienter som ikke har akuttmedisinske behov, men som må reise i liggende stilling, blir i dag i stor grad transportert i akuttambulanse. Denne pasientgruppen er driftsgrunnlaget for denne helt nye og hvite syketransportbilen som driftes av Nordland Personbefordring, sier Smedseng.

Styrket reservekapasitet

 - Hensikten med etableringen er å gi et transporttilbud av god kvalitet hvor pasienten ivaretas på laveste effektive omsorgsnivå. Et delmål er å avlaste ambulansetjenesten og AMK i en situasjon med stadig økende etterspørsel. Det er ikke minst et mål å bidra til enda mer effektiv pasientlogistikk i sykehuset. Bilen inngår også som en reservekapasitet for bruk ved større ulykker og katastrofer, sier Smedseng.

Nordland Personbefordring har base på Fauske og selskapet drives av Leif Lindstrøm. Firmaet har erfaring med drift av syketransportbiler fra Salten, Lofoten og Vesterålen. Bilen er en personbil Mercedes V, som også er utstyrt med utvidet førstehjelpsutstyr og oksygen.

Røde Kors og Norsk Folkehjelp vil fortsatt være reservekapasitet for transport av liggende pasienter på Helgeland.