Helgeland Sparebank får refs fra Finanstilsynet

Mangler styring, kontroll og etterlever ikke hvitvaskingsreglene, ifølge ny rapport.

Administrerende direktør Hanne J. Nordgaard i Helgeland Sparebank lover at råd og pålegg vil bli fulgt opp.  Foto: Jøran Horn

Nyheter

Dagens Næringsliv (DN) skriver tirsdag om Finanstilsynets rapport etter et tilsyn hos Helgeland Sparebank.

I konklusjonen i sin endelige rapport skriver Finanstilsynet at merknadene i brevet omhandler "vesentlige mangler" ved bankens styring og kontroll.

Tilsynet er basert på besøk hos banken i juni i år og den endelige rapporten er laget etter at styret i banken har fått kommentert utkastet til rapport som kom i september. Finanstilsynet spør blant annet om bankens fullmaktssystemer bør revideres og påpeker forbedringsområder i kredittbevilgningsprosessen. Risikovurderingen angående hvitvasking og terrorfinansiering beskrives som for generell og svak.

– Vi tar selvfølgelig Finanstilsynets kritikk på største alvor og vi kommer til å innarbeide rådene og påleggene de har gitt oss når det gjelder å bedre dokumentasjonen vår på at vi har styring og kontroll, sier administrerende direktør Hanne J. Nordgaard i Helgeland Sparebank til DN.Stabil drift i Helgeland Sparebank

Helgeland Sparebank fikk et resultat før skatt på 76 millioner kroner i tredje kvartal.