Veien er åpnet igjen ved Årsetfjorden

Nyheter

I dag åpner Stratens Vegvesen fylkesvei 771 i Nærøy for trafikk igjen etter at den har vært stengt for opprydding etter ras.

- Vår driftsentreprenør Mesta skal fjerne sperringene og åpne vegen for trafikk innen kl. 15 i dag mandag 5. november, skriver Vegvesenet i en pressemdling.

Ble sikret

Vegen ble stengt etter at det gikk et ras over den i april i år.

Etter det har vi hatt mannskaper fra vår entreprenør til å sikre fjellsiden ved vegen, de har ryddet bort stein og masser fra vegen, de har fylt masser i sjøen og bygd opp vegen igjen. Vegen er nå på en 20 meter høy steinfylling. Fagfolk har hele tiden holdt øye med det rasfarlige området om det er stabilt nok til å kunne jobbe der. Nå har geoteknikere gitt klarsignal til at massene i vegen er stabile nok til at vi kan åpne vegen for trafikk igjen. Vi asfalterer ikke vegen før til sommeren, når massene i vegen har fått mulighet til å stabilisere seg mest mulig, skriver Vegvesenet.

Trosset skiltene

Veien har stått klar i rundt tre uker i påvente av endelig godkjenning. I den tiden har enkelte trafikanter tatt seg til rette og kjørt forbi stengt-skilt og hindringer, bekrefter byggeleder Gunleik Hoffmann i Statens vegvesen.

- Folk har flyttet på store steiner for å komme forbi. Vi har vært nødt til å sette ut stadig støtte utstyr for å stenge veien. Veien har jo vært klar, men vi kan ikke si "bare kjør" før den er godkjent.

- Hva synes du om at folk har trosset skiltingen og brukt veien?

- Det blir jo en slags sivil ulydighet, humrer Hoffmann.

- Vi synes ikke noe om det, men vi har ikke satt "lensmann og prest" på saken. Jeg skjønner på en måte at folk ikke vil kjøre rundt.Vegvesenet har laget ny vei langs Årsetfjorden

Ved slutten av uka blir det avklart om fylkesvei 771 kan åpnes igjen.

 

Statens vegvesen: Ikke trygt å sende folk inn i rasområdet

Fylkesvei 771 ved Årsetfjorden må fortsatt være stengt.