- Arbeidsgiverne i Nordland har problemer med å finne arbeidskraft

I oktober 2018 er det 2.329 helt ledige i Nordland, noe som er 78 færre helt ledige enn på samme tid i fjor.

Fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes.  Foto: Nav

Nyheter

Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 1,9 prosent, en nedgang på 3 prosent.  I Norge sett under ett er ledigheten 7 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

- NAVs bedriftsundersøkelse viser at arbeidsgiverne i Nordland har problemer med å finne arbeidskraft. Den lave ledigheten gir flere av de som står utenfor muligheten til å skaffe seg jobb, ev med støtte fra oss i NAV i form av råd, veiledning eller økonomiske virkemidler til arbeidsgiver, sier fylkesdirektør i NAV Cathrine Stavnes.

Nedgang i Norge

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 4.481 personer fra oktober i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 61 531 helt ledige, noe som tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken. I Nordland finner vi nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (356), butikk- og salgsarbeid (285), reiseliv og transport (247).

Størst ledighetsnedgang fra oktober i fjor finner vi innenfor industriarbeid, der det nå er 54 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 13 prosent for denne gruppen.

Kjønn og ledighet

I oktober er det totalt 908 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,6. Dette er 22 færre personer enn i fjor. I oktober er det totalt 1.421 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,2. Det er en nedgang på 56 personer sammenlignet med samme måned i fjor.


Oktober 2018
Nordland
AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring   fra i fjor    AntallEndring   fra i fjor Prosent
Bindal111,6-1-8
Sømna131,3-3-19
Brønnøy761,9-2-3
Vega81,400
 Vevelstad1,7-2-33