Hele kuttlisten i Brønnøy: Mer enn 40 mulige tiltak

Rådmannen la mandag frem sine forslag til kutt og tiltak.
Nyheter

A-listen er rådmannens foreslåtte tiltak. Det finnes også en b-liste med ytterligere mulige tiltak. Tiltakene er listet opp med innsparingen for 2019 først, så eventuell innsparing i 2020 etter det, totalen er disse tallene samlet. I tillegg merknader fra administrasjonen i parantes.

Disse tiltakene er kun forslag fra rådmannen og hans stab, og de ble lagt frem i formannskapet mandag. Videre behandling av spørsmålet skjer først i kommunestyremøte torsdag, men dette avgjøres først i økonomiplanen senere i vinter.

Her kan du lese økonomiplanen:


 
  • Listen legges her ut noenlunde uredigert.

A-listen

Tiltak20192020Kommentar
Tiltak 3 - Bruk av rest "laksepenger"3 400 000
Tiltak 4 - Festeavgifter, kjøp av OVF 166 810Får vi lov å kjøpe? Hvor mye til renter/avdrag
Tiltak 7 - Overføre 30 % lønn eiendom til prosjekt250 000
Tiltak 20- Skyløsning driftsavtale IKT2 000 000Svært usikre tall
Tiltak 21- Reduksjon i lisenser grunnet skyløsning/programmer300 000Svært usikre tall
Tiltak 22 - Innsparing på print, oppfølging av økt kostnad200 000
Tiltak 23 - Hilstad ungdomstrinn til byen600 000900 000
Tiltak 24 - Nordhus skole 5 - 7 trinn til byen1 100 0001 400 000
Tiltak 27 - Fjerne stilling som barnhageleder, må øke BH 50%350 000
Tiltak 28 - Redusere VO jamfør nedgang integreringsmidler1 200 000
Tiltak 30 - Nedleggelse av Toftsundet bhg1 200 0001 800 000(ca 80-90 ledige plasser i barnehagene totalt høsten 2019)
Tiltak 31 - Nedleggelse av Flaggstanghaugen bhg1 200 0001 800 000
Tiltak 32 - Nav øker inntektene, vertskommune med Vevelstad500 000
Tiltak 35 - Legesenter (ikke leger)500 000500 000
Tiltak 37 - Nattevakt1 200 000Ikke kutt
Tiltak 38 og 39- Omdisponere ressurser, lavere innleie2 200 000Ikke kutt
Tiltak 34 - Hjemmebasert overtar fremtidige bogr. 4 pasienter700 0001 100 000
Tiltak 47 - Materielle kostnader PLO500 000Ikke kutt
Tiltak 42 - Leasingavtaler biler, lite brukte biler50 000
Tiltak 46 - Salg av reinfjord lille og Velfjord aldershjem0400 000
Tiltak 48 - Mindre renhold/strøm jamfør tiltak 30/31100 000200 000
Titak 50 - HIAS, transport som skal betales av NAV-stat400 000
Sum15 250 00010 966 810Begge år:  26.216.810

B-listen

Øvrige mulige kutt:20192020Kommentar
Tiltak 1  - Fjerne gratis husleie680 000Orinære timer
Tiltak 2 - Fjerne gratis husleie kultur/idrettt450 000Arrangementer
Tiltak 9 - Nedklassifisere veier400 000Jamfør kst vedtak 52
Tiltak 10 - Kutte strøing komm veier utenfor ord arb tid150 000
Tiltak 11 - Redusere nivået på brøyting150 000Jamfør kst vedtak 52
Tiltak 12 - Ta tilbake brøytekontrakter??Usikker. En del arbeid med å kartlegge
Tiltak 13 - Redusere, kutte ut eller fakturere «gratistjenester»150 000Jamfør kst vedtak 52
Tiltak 14 - Redusere, kutte ut, fakturere noe øvelser på brann50 000Jamfør kst vedtak 52
Tiltak 15 - Redusere antall radioterminaler nødnett50 000Jamfør kst vedtak 52
Tiltak 19- Redusert bemanning byggesak/geodata200 000Jamfør kst vedtak 52
Tiltak 18 - Heve gebyrnivået innenfor byggesak/geodata/deling300 000Jamfør kst vedtak 52
Tiltak 25 - Nordhus skole legges ned ytterligere innsparing1 300 0001 700 000
Tiltak 26 - 7-10 på BBU 1-6 på Salhus1 300 0001 700 000Må konsekvensutredes. Lengre perspektiv,  2021. 
Tiltak 29 - Privatisere alle barnehager1 500 0002 500 000Kan ikke kombineres med tiltak 30/31
Tiltak 33 - Privatisering av sykehjemsdrift og/eller hjemmetj??
Tiltak 40 - Reduksjon av vedtak praktisk bistand, støttekont500 000
Tiltak 41 - Frivillighetskoordinator (mot leve hele livet)250 000
Tiltak 44 - Vakant kommuneplanlegger650 000Jamfør kst vedtak 52
Tiltak 45 - Færre politisk møter, 50 % reduksjon politisk300 000Jamfør kst vedtak 52
Tiltak 36 - Benytte prosjektmidler til stillinger + reduksjon500 000
Sum8 880 0005 900 000Begge år: 14.700.000


Kilde: Økonomisjef Frank Nilssen