Min side

Forsker på tang og tare på Vega

Optima Kelp er et større forskningsprosjekt knyttet til tang og tare på norskekysten, hvor Vega er ett av de tre fokusområdene. En del av dette prosjektet handler om formidling og Vega-ungdom fikk i den forbindelse bli med på «The Kelp Experience».

På plasser hvor det er mye tareskog er det viktig å spre kunnskapen om ressursen

Ingrid Wester Amundsen
Nyheter

Vega Barne- og ungdomsskole hadde i forrige uke besøk av en forskningsgruppe som tok de med på et prosjekt over to dager, med varierte arbeidsoppgaver og aktiviteter. De var blant annet i fjæra, på kjøkkenet, hadde smaks- og luktetester og prøvde seg fram på naturfagsalen med ulike eksperimenter. De lagde også en film som ble vist andre dagen.

Elevene fikk være med på to annerledes skoledager. -Jeg visste ikke at tang er med på å produsere 80% av lufta vi puster inn, sier Nathalie. Fra venstre: Ivar Færseth, Sander Severi Berntsen og Natalie Owe Vedal.  

 

Ingrid Wester Amundsen, Tora Tokvam Drægni og Sverre Julian Helmersen Håpnes representerer SALT – en marin kunnskapsbedrift som har fått formidlingsoppdraget for Optima Kelp. For dem har det vært viktig å treffe målgruppa, og de har derfor fokus på «å gjøre» for å lære. I «The Kelp Experience» har de med seg filmskaper Jonas Rydningen, kokk Einar Hallstensen og en av Norges fremste tang- og tareforskere Hartvig Christie.

Viktig å spre kunnskap

Stillbilde fra filmen «Holy Torsk» som ble laget under prosjektet. På bildet er det Emma Wika Nergård som spiller viking i filmen.  Foto: Jonas Rydningen, Fjellfrosk Media

 

– Vi har gjort skoleturneer før, men ikke på samme måte, forteller Ingrid Wester Amundsen.

— Tidligere har vi blant annet jobbet med musiker og filmskaper.

De tre representantene fra SALT forteller at firmaet er opptatt av å formidle på en måte som er lett å forstå, og er lett tilgjengelig for alle.

– Det er masse fantastisk forskning, men folk vet det ikke, forteller de.

— Det er artig å gjøre ting med hendene, og kanskje spesielt i disse digitale tider.

– På plasser hvor det er mye tareskog er det viktig å spre kunnskapen om ressursen, sier Ingrid Wester Amundsen.

Gruppa i «The Kelp Experience» presenterer seg for elevene. Filmskaper Jonas Rydningen, Ingrid Wester Amundsen, Sverre Julian Helmersen og Tora Tokvam Drægni fra SALT, forsker Hartvig Christie og kokk Einar Hallstensen.  

 

Dette var første gang de gjennomførte prosjektet sammen med elever, før de reiste videre til Frøya for å gjøre det samme prosjektet på en skole der. Vega og Frøya er to av de tre fokusområdene i forskningen om tang og tare. Hammerfest er den tredje.

Imponert over elevene

– Det er en givende og takknemlig oppgave å følge en elevgruppe over to dager og gjennom så mange aktiviteter, sier Sverre Julian Helmersen fra SALT. De andre sier seg enige og det blir tilføyd at de er imponerte over elevenes innsats og engasjement.

— Jeg er imponert over at de aller fleste smakte på maten, forteller kokk Einar Hallstensen.

Til slutt ble maten presentert i en «food court» hvor elever fra andre klasser fikk komme og smake.  

 

Hartvig Christie, forsker i NIVA, har vært på Vega flere ganger tidligere, og forteller via telefon at han så fram til å komme til Vega under andre omstendigheter enn hva han har gjort tidligere.

– Jeg syns hele Kelp Experience var en spennende opplevelse og det var artig å formidle kunnskap til nye målgrupper, sier Christie.

— Det var veldig fint å treffe elevene og få mulighet til å lære bort litt av det man har opparbeidet av kunnskap og erfaringer.

Forskeren kunne også fortelle at han lærte nye ting selv, og ble inspirert til å prøve ut ny mat fra havet.

– Jeg fikk også oppleve en skole med et godt miljø, og aktive og interesserte elever, sier Christie.

Fornøyde elever

Ungdomsskoleelevene synes det var gøy med litt annerledes undervisning, og forteller at de har lært ting de ikke visste fra før om havet og området rundt Vega. Sander Severi Berntsen og Ivar Færseth kunne tilføye at det var spesielt å spise ting fra havbunnen, men at det var lærerikt og interessant.

— Jeg visste ikke at tang er med på å produsere 80 prosent av lufta vi puster inn, forteller Natalie Owe Vedal.

– Og det var veldig gøy med en profesjonell kokk som lærte oss nye måter å lage mat på.


Lena Sofie Rakvaag,

lærer ved Vega Barne- og ungdomsskole