Fylkestinget utsatte ikke oppdrettstillatelse på Vega

MDG, Rødt og Venstre stemte for å utsette, men flertallet ville ikke.

Bent Bakkan er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Nordland fylkesting.  Foto: Privat

Nyheter

Mandag til onsdag denne uken er fylkestinget samlet i Mosjøen.  Der har Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Nordland tatt opp fylkesrådets tillatelse til oppdrett i Vega verdensarvområde. Mdg ba om at avgjørelsen om oppdrett settes på vent til etter at konsekvensutredning er gjennomført.


Dette foreslo MDG

MDG forela dette forslaget for alle partiene i fylkestinget. Det falt mot stemmene fra MDG, Rødt og Venstre.

«Oppdrett i Vega verdensarvområde må vente

Fylkesrådet i Nordland har gjennom hastebehandling i sommer, gitt Marine Harvest tillatelse til oppdrett i UNESCO`S verdensarvområde på Vega. Denne beslutningen ble tatt like før igangsetting av konsekvensutredning av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), som forventes å foreligge våren 2019. Unescos rådgivende vitenskapskomiteer ICOMOS og IUCN har anmodet om at det ikke gis noen tillatelse i området før det er gjennomført konsekvensutredninger og vurdert alternative lokaliteter. De ber nå Klima- og Miljødepartementet om en redegjørelse.

Fylkesrådets vedtak går mot anbefalingene fra Klima og Miljødepartementet, Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Vedtaket har ført til stort grasrotengasjement.

Om konsekvensutredningen viser at lakseindustri og verdensarvstatus ikke kan kombineres på Vega, vil det bli spørsmål om hva som skal prioriteres. Oppdrettsgiganten Marine Harvest, som vil kunne tilføre kommunen 10-12 arbeidsplasser? Eller sikre verdensarvstatusen, og legge til rette for at kommunen fortsatt kan ta imot 40 000 turister årlig, som legger igjen verdier opp mot 50 millioner til Vegasamfunnet?

Nordland Fylkesting ber Fylkesrådet trekke tilbake tillatelsen, i påvente av konklusjonen av den pågående konsekvensutredningen.»

 

I en pressemelding opplyser MDG at forslaget falt. Ifølge pressemeldingen ble forslaget bare støttet av MDG selv samt Rødt og Venstre.

– Vi er veldig skuffet over at denne saken ikke fikk flertall, siden det bare er snakk om få måneder til konsekvensutredningen foreligger. Hva er det som har sånn hast for fylkesrådet og Marine Harvest, sier Bent Bakkan fra MDG som fremmet saken.

Han stiller seg undrende til at SV stemte for forslaget.

– Det er ikke til å forstå at et parti som SV med åpne øyne velger å sette verdensarvstatusen i fare på denne måten, mener han.


MDG og Rødt tar opp oppdrett i verdensarven i fylkestinget

Ber om at fylkesrådet setter avgjørelsen på vent.

Fylkesmannen opprettholder avslag til Vega Sjøfarm

Vega Sjøfarm får ikke etablere oppdrett i verdensarvområdet. Nå går klagen videre til Miljødirektoratet.

Vegas ordfører vil løfte oppdrett og verdensarv opp til høyeste politiske hold

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll og ordfører Andre Møller i Vega ber om et møte med to ministre.

Icomos tror oppdrett kan true verdensarvstatusen

Det har kommet to nye klager på fylkesrådets vedtak om midlertidig oppdrettsanlegg i verdensarvområdet.

Vega Sjøfarm venter fortsatt på avklaring

Marine Harvest fikk fredag grønt lys for oppdrett i verdensarvområdet. Vega Sjøfarm venter fortsatt på svar på sin klage.

Martin Skjefstad melder seg ut av Ap

Martin Skjefstad aksepterer ikke at fylkesrådet gir Marine Harvest midlertidig oppdrettstillatelse i verdensarvområdet før konsekvensutredningene er ferdige.