MDG og Rødt tar opp oppdrett i verdensarven i fylkestinget

Ber om at fylkesrådet setter avgjørelsen på vent.

Bent Bakkan er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Nordland fylkesting.  Foto: Privat

Nyheter

Mandag til onsdag denne uken er fylkestinget samlet i Mosjøen.  Der har Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Nordland tatt opp fylkesrådets tillatelse til oppdrett i Vega verdensarvområde. MDG ber om at avgjørelsen om oppdrett settes på vent til etter at konsekvensutredning er gjennomført.

- Vi er sterkt kritiske til Fylkesrådets beslutning om å tillate oppdrettsindustri i verdensarvområdet, sier Bent Bakkan, fylkestingsrepresentant for MDG.

Håper SV snur

- Fylkesrådets vedtak går mot anbefalingene fra Klima og Miljødepartementet, Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Det er så man må lure på hva det er Fylkesrådet kjenner til av konsekvenser, som gjør at de kan gi denne tillatelsen.

Miljøpartiet De Grønne er også bekymret for hvilken presedens denne formen for sakbehandling setter for framtidige saker.

- Når Ap, Sp og til og med SV går inn for å tillate oppdrettsindustri i et verdensarvområdet,  virker det som at det ikke fins grenser for hvor oppdrettsindustrien skal få etablere seg. Vi har et håp om å få med fylkesrådet på å sette tillatelsen på vent, ikke minst har vi tro på at SV vil kunne snu i denne viktige saken, sier Bakkan. 

Forslag

Saken vil sannsynligvis bli behandlet tirsdag kveld eller onsdag. MDG har forelagt dette forslaget for alle partiene i fylkestinget.
"Oppdrett i Vega verdensarvområde må vente

Fylkesrådet i Nordland har gjennom hastebehandling i sommer, gitt Marine Harvest tillatelse til oppdrett i UNESCO`S verdensarvområde på Vega. Denne beslutningen ble tatt like før igangsetting av konsekvensutredning av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), som forventes å foreligge våren 2019. Unescos rådgivende vitenskapskomiteer ICOMOS og IUCN har anmodet om at det ikke gis noen tillatelse i området før det er gjennomført konsekvensutredninger og vurdert alternative lokaliteter. De ber nå Klima- og Miljødepartementet om en redegjørelse.

Fylkesrådets vedtak går mot anbefalingene fra Klima og Miljødepartementet, Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Vedtaket har ført til stort grasrotengasjement.

Om konsekvensutredningen viser at lakseindustri og verdensarvstatus ikke kan kombineres på Vega, vil det bli spørsmål om hva som skal prioriteres. Oppdrettsgiganten Marine Harvest, som vil kunne tilføre kommunen 10-12 arbeidsplasser? Eller sikre verdensarvstatusen, og legge til rette for at kommunen fortsatt kan ta imot 40 000 turister årlig, som legger igjen verdier opp mot 50 millioner til Vegasamfunnet?

Nordland Fylkesting ber Fylkesrådet trekke tilbake tillatelsen, i påvente av konklusjonen av den pågående konsekvensutredningen."

Også Rødt

Også Rødt tar opp saken i fylkestinget. Per-Gunnar Skotåm i Rødt har fremmet en sak som i store trekk er identiskk med hans leserinnlegg fra 1. august. Skotåm avslutter med følgende spørsmål til fylkesråd for næring:

Hvilke vurderinger lå til grunn for å gjennomføre dette hastevedtaket til tross for at tidligere løfter om å avvente videre konsekvensutredninger ikke var innfridd?

Har Fylkesrådet vurdert faren for at åpning av verdensarvområdet for oppdrett uten konsekvensutredning kan true hele verdensarvstatusen?

Hvilken oppfatning har Fylkesrådet om hvorvidt vedtaket vil true Norges troverdighet som medlem av Unescos verdensarvkomite?

På bakgrunn av de protester/klager/innsigelser som er kommet, vil Fylkesrådet revurdere sitt vedtak? - og om ikke, hvorfor ikke?
Fylkesmannen opprettholder avslag til Vega Sjøfarm

Vega Sjøfarm får ikke etablere oppdrett i verdensarvområdet. Nå går klagen videre til Miljødirektoratet.

 

Vegas ordfører vil løfte oppdrett og verdensarv opp til høyeste politiske hold

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll og ordfører Andre Møller i Vega ber om et møte med to ministre.

 

Icomos tror oppdrett kan true verdensarvstatusen

Det har kommet to nye klager på fylkesrådets vedtak om midlertidig oppdrettsanlegg i verdensarvområdet. 

Vega Sjøfarm venter fortsatt på avklaring

Marine Harvest fikk fredag grønt lys for oppdrett i verdensarvområdet. Vega Sjøfarm venter fortsatt på svar på sin klage.

 

Martin Skjefstad melder seg ut av Ap

Martin Skjefstad aksepterer ikke at fylkesrådet gir Marine Harvest midlertidig oppdrettstillatelse i verdensarvområdet før konsekvensutredningene er ferdige.