Kari Anne kritiserer forslag til statsbudsjett

Mener det slår uheldig ut for Nordland.
Nyheter

Mandag ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram. Blant stortingsrepresentantene som kastet seg over det var Senterpartiets Kari Anne Bøkestad Andreassen. Vevelstad-ordføreren er denne uken vararerepresentant for Siv Mossleth, som er på Forsvarets sjefskurs.

- Reduserer på bredbånd

Mossleth sitter i transport- og kommunikasjonskomitéen, og Bøkestad Andreassen skriver til BAnett at hun mener statsbudsjettet rammer Nordland uheldig på flere områder.

- Regjeringen skriver i sin innledning til statsbudsjettet at de satser på digital infrastruktur, samtidig som de reduserer tilskudd til bredbåndsutbygging fra 150 millioner i inneværende år til 50 millioner i 2019. Et kutt på 50 millioner oppleves ikke som satsing, særlig ikke når vi i Nkoms ferske dekningsrapport kan lese at det i distriktene kun er 49 prosent av innbyggerne som har tilbud om høyhastighets bredbånd. Senterpartiet mener dette bidrar til et reelt digitalt klasseskille, noe som er stikk i strid med vårt krav om en digital allemannsrett. I deler av Nordland og andre steder med utfordrende geografi vil det ikke være kommersielt interessant for aktører i markedet å bygge ut fiber uten statlig støtte, men vi ser at tempoet i utbyggingen nå dessverre vil bli redusert. Utfordringen vår er at vi har mange næringer basert på naturressurser som ofte er plassert utenfor allfarvei. Manglende tilgang på godt internett gjør næringslivet mindre konkurransedyktig, det vil redusere potensielle nyetableringer, og det bidrar til mindre tilflyttings- og bolyst i de områdene som kanskje trenger det mest, mener hun.

Passasjeravgiften

Bøkestad Andreassen er heller ikke fornøyd med at passasjeravgiften på innenlandsflyginger ikke reduseres mer. Den er som kjent foreslått redusert fra 83 til 75 kroner.

- Flypassasjeravgiften som ble innført 1. juni 2016 har vært sterkt kritisert, særlig fordi den har rammet alle passasjerer jevnt – uansett om man reiser mellom Bodø og Brønnøysund eller om man krysser Atlanterhavet. Nå foreslås en viss differensiering, men for flygninger på kortbanenettet både i Nordland og andre steder er en prisreduksjon på 8 kroner langt fra tilstrekkelig. Vi vet at en av operatørene i landsdelen, Widerøe, har signalisert at de må vurdere kutt i sitt tilbud på bakgrunn av dette. Den manglende forståelsen for at vi som bor i distriktene er helt avhengige av et velfungerende flytilbud, er skremmende. Flyet er ofte vårt eneste kollektivtilbud som gjør det mulig å benytte helsetjenester og andre offentlige tilbud som finnes få steder i fylket, samtidig er både offentlig og privat næringsliv avhengige av at flyet går. Vi har allerede opplevd kutt i flytilbud på bakgrunn av nye kontrakter som trådde i kraft 1. april 2017, og ytterligere kutt vil være kritisk for et fylke som Nordland.

Sp-politikeren framhever også posten fergeavløsningsmidler, som er midler som beregnes på bakgrunn av tap i inntektssystemet til fylkeskommunene når et fergesamband blir avløst av bru eller tunnel.

- I behandling av kommuneproposisjonen for 2019, ba Stortinget regjeringen endre fergeavløsningsordningen slik at også kapitalkostnader kunne dekkes av ordningen. Svaret i budsjettforslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er nå at 30 prosent av beregnede rentekostnader knyttet til samlede byggekostnader dekkes innenfor ordningen. Dette er ikke i tråd med Stortingets anmodningsvedtak, men dessverre helt i tråd med sentraliseringspolitikken som regjeringen fører, skriver hun.Kari Anne er på tinget

Vevelstad-ordføreren er stortingsrepresentant i to uker.Valg 2017

Kari Anne B. Andreassen trygg på 1. vara-plass

- Det er helt utrolige tall, sier vevelstadordføreren, som ligger an til å bli 1. vara til Stortinget.