Widerøe: Statsbudsjettet får konsekvenser for flytilbudet

En differensiert flypassasjeravgift er ikke nok for selskapet.

Widerøe truer med å kutte ruter etter at flypassasjeravgiften i regjeringens forslag til statsbudsjett ikke kuttes så mye som selskapet ønsker.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Det melder Widerøe i en pressemelding mandag, i etterkant av at regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem klokken 10.00.

Omlegging av avgiften

Flypassasjeravgiften endres i forslaget til statsbudsjett, og der det i dag er samme avgift for innenlandsflyvninger og utenlandsflyvninger, vil avgiften nå bli differensiert slik at det blir dyrere å fly ut av Europa.

«Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging (at omleggingen ikke vil gi mer eller mindre totale inntekter for staten, red.anm.) av flypassasjeravgiften slik at flyreiser ut av Europa får en høyere sats på 200 kroner per passasjer mens øvrige reiser får en lavere sats på 75 kroner per passasjer. Det tas sikte på at endringene iverksettes 1. april 2019.

I dag er passasjeravgiften på 83 kroner per reise. Fra 1. januar 2019 foreslår regjeringen å prisjustere avgiften til 84 kroner per reise.

– Får konsekvenser

Dette faller Widerøe tungt for hjertet. Nå administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe med å kutte i rutene.

«Widerøe har lest statsbudsjettet og må konstatere at til tross for at Flypassasjeravgiften differensieres noe, er dette langt fra tilstrekkelig til å sikre de nødvendige rammebetingelser for en videre utvikling av det kommersielle kortbanenettet i distrikts-Norge. Vi håpet at forståelsen for denne viktige kollektivtrafikken i distrikts Norge hadde økt og at det skulle skapes bedre forutsetninger for en styrking av tilbudet. Dette vil dessverre få konsekvenser for det flytilbudet Widerøe er i stand til å levere», skriver han i pressemeldingen.

Selskapet skriver videre at de nå vil gå gjennom rutetilbudet, og vurdere hvilke ruter som skal reduseres, og hvilke destinasjoner som skal kuttes fra Widerøe-kartet.

«Widerøe vil komme tilbake til dette så snart dette er klart. Dette vil sannsynligvis ta noen uker.»

Truet med å kutte ruter

Som BAnett meldte først, har Brynjar Forbergskog, som er nestleder i styret til Widerøe AS og styreleder i WF Holding AS, tidligere uttalt at selskapet produserer ruter som burde vært nedlagt.

– Men det er helt klart at vi produserer ruter i dag som strengt tatt burde være nedlagt, sa han.

– Hvilke ruter?

– Det vil jeg ikke gå inn på - det er en sak for styret. Men det nytter ikke å pøse på med avgifter. Det har konsekvenser for tilbudet, spesielt i distriktene der det er mest marginalt. Det er et paradoks at man kalle avgiften en miljøavgift, når man betaler mindre avgift om man flyr fra Oslo til New York enn om man flyr fra Lofoten til Bodø, sa Forbergskog da.

Han sa også:

– Myndighetene må se på avgiftsregimet. Hvis ikke er jeg sikker på at det blir flere flyruter som legges ned. Det vil ramme Distrikts-Norge. De har sagt de skal se på avgiftsregimet. Ellers i verden betaler man etter som hva man forurenser, det er ikke tilfellet her. Vi håper de legger om til at de som flyr langt betaler forholdsmessig mer i avgifter.Vi har gitt myndighetene innspill om et nytt regime, sa han.


Torghatten ASA går så det suser, nå snuser konsernet på utlandet

Kryper nærmere fem milliarder i halvårsomsetning, og øker overskuddet med mer enn ti prosent.

Brønnøysundregistrene rammes av Widerøes rutekutt vinterstid

- Store konsekvenser, sier kommunikasjonsdirektøren.

Widerøe kutter direkteavganger til Oslo i vinterprogrammet

Går fra seks til tre direktefly i uken.

Brynjar Forbergskog etter svakt år for Widerøe: – Avgiftskutt eller rutekutt

Ruteflygingen til Widerøe gjorde det oppsiktsvekkende svakt i fjor. Olje og avgifter er årsaken, ifølge Brynjar Forbergskog.

Staten vil trekke Widerøe

Vil ha tilbake statsstøtte etter mange kanselleringer og forsinkelser.

Forbergskog er veldig forbauset over ESA

ESA truer Widerøe med en bot som kan bli opp til 400 millioner kroner.