Lokal innsamlingaksjon til innkjøp av redningsverktøy

Brannvernforeningen vil gi brannvesenet tilgang til forsterket vannscooter.

Under forrige ukens oljevernaksjon demonstrerte man også hvordan rescue runneren kan plukke opp folk. Video: Bjørn Rino Høydal

Brannmann Bjørn Rino Høydahl har startet en innsamling for en rescue runner til Brønnøy brannvesen. 

Nyheter

Under tirsdagens oljevern-øvelse i Brønnøysundet brukte mannskapene en såkalt rescue runner, en ombygget/forsterket vannscooter. Den ble først brukt til å dra oljelensene, etter det øvde man på å hente opp folk fra vannet.

Viktige minutter

Bjørn Rino Høydal har nå startet en innsamling på Spleis.no til Brønnøy brannvernforening, slik at det kan kjøpes inn en rescue runner som kan disponeres av Brønnøy brannvesen.

- Dette har jeg gjort på eget initiativ, fordi jeg ser behovet for det, sier overflaterednings-instruktøren.

- I dag må vi blåse opp en båt og svømme når vi for eksempel skal redde en kajakkpadler, det tar et minutt eller to ekstra. Vi har et godt samarbeid med redningsskøyta. Den  gir god hjelp, men den har lengre responstid og kommer ikke fram i de grunneste områdene. Her kan man vinne viktige minutter.

Høydal mener turismesatsingen øker behovet for en rescue runner.

- Det kommer flere turister, mange av dem padler kajakk i grunne områder. Rescue runneren er en forsterket vannscooter. Den kan kjøres opp på svaberg om det skulle være nødvendig.

Søk og redning

Med rescue runneren på en henger kan man raskt komme seg til havarister, også om de er i vann og innsjøer. I oljevernarbeid viste den sin styrke forrige uke. Den er også et godt verktøy ved søk. Froskemenn eller dykkere kan henge etter den, slik får man gjennomsøkt områder mye raskere enn når de svømmer selv.

- Det er også mulig å kjøpe inn ekstrautstyr som gjør at rescue runnerens vannjet kan koble til

Inkludert ekstrautstyr og bekledning kommer rescue runneren på mellom 350.000 og 400.000. Høydal startet innsamlingsaksjonen for to måneder siden og har fått inn 24.000 kroner.

- Det er fra privatpersoner. Vi henvender oss både til dem og bedrifter, ikke minst de som har sjørettet virksomhet. I tillegg søker vi Gjensidigestiftelsen om penger. Brønnøysund trenger dette, sier Bjørn Rino Høydal.

Kommer raskere til

Ifølge brannsjef Geir Johan Hanssen i  Brønnøy brann- og redningsvesen er ganske sikker på at en rescue runner vil få stor betydning for regionen.

- Initiativet til Bjørn Rino Høydal og Brønnøy brannvernforening for å skaffe midler til et slikt verktøy setter vi selvsagt stor pris på. De er engasjerte og dyktige brannmenn som ser behovet ut fra vårt risikobilde. Og særlig når vi nå ser konjekturene av at regionen årlig får økning av besøkende turister. Turister som er her for å oppleve en aktiv ferie som inneholder mye aktivitet på havet, påpeker han.

Hanssen sier erfaringene fra brannvesen som har kjøpt inn en rescue runner er følgende:

  • korter ned innsatstiden ved tidskritisk innsats som ved eksempel livreddende innsats
  • en kommer til i områder en normalt ikke ville kommet til som eks områder langs land bak holmer og klipper
  • en kommer seg enkelt frem i elver med en viss vannføring
  • redskapet er lett mobilt samt raskt og lett å sette ut fra eks. bilhenger
  • allsidig bruk under oljevernaksjoner i et region med flere 1000 øyer
  • lave driftskostnader