Nytt storfunn mer enn dobler reservene for Norne-feltet

Equinor, ENI og Petoro har avsluttet avgrensningsbrønnen i Cape Vulture-funnet fra 2017
Nyheter

Brønnen bekrefter et volum på 50-70 millioner utvinnbare fat med olje. Funnet mer enn dobler de gjenværende oljereserver som kan produseres gjennom Norne-feltet, skriver Equinor i en pressemelding.

Åpner flere muligheter

Driften av Norne, som opprinnelig skulle vært nedstengt i 2014, er nå planlagt utvidet til 2036.

– Vi er veldig fornøyd med å ha påvist og avgrenset et betydelig nytt oljefunn utenfor kysten av Nordland. Avgrensningsbrønnen bekrefter en ny letemodell på Nordlandsryggen i Norskehavet, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

– Cape Vulture-funnet åpner også for flere muligheter i området. En umiddelbar konsekvens er at vi allerede neste år vil en brønn i et tilsvarende prospekt på Nordlandsryggen. Vi modner også frem muligheter for de neste årene som alle kan bidra til å øke reservene rundt Norne-feltet betydelig, fortsetter Ashton.

Cape Vulture-funnet er nå sannsynligvis ferdig avgrenset. Partnerskapet i Norne-lisensen vil ta funnet videre mot en utbyggingsbeslutning. Funnet demonstrerer at det fremdeles er betydelige ressurser som kan utvinnes gjennom eksisterende infrastruktur på norsk sokkel, skriver Equinor.

Knekker koder

– Cape Vulture kom som en gave på nyåret i 2017, og bekreftet nok en gang at Norne-området stadig har spennende ting gjemt i undergrunnen, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift nord.

– Våre letefolk har saumfart området i over 40 år, og fortsatt knekker de nye koder.

Norne var den første felt-utbyggingen utenfor Nordland og markerte starten på nordnorsk oljehistorie. Feltet kom i drift i 1997. Feltene som produseres gjennom Norne-skipet har i dag gjenværende oljereserver på ca. 40 millioner fat. Det er også gjenværende utvinnbare gassreserver tilsvarende ca. 80 millioner fat oljeekvivalenter i disse fem feltene.

– Selv i en tidlig fase av planleggingen av en utbygging, mer enn dobler dette oljeressursene vi kan produsere gjennom Norne-infrastrukturen frem mot 2036. Det er vi veldig glad for, sier Kindem.Aker BP kjøper lisens som gir muligheter for Skarvskipet

Kjøper Alve-funnet nord for Skarv-feltet.

 

 

Nå rer de sengene igjen på Thon hotell Torghatten

Det er ikke snakk om permanent åpning, men mandager og tirsdager vil hotellet som hovedregel være åpen.Nå kommer riggene på rekke og rad

Både Statoil og Aker/BP har bestilt borerigger til oppdrag i Norskehavet utenfor Brønnøysund. Det gir positiv effekt både på helikopterbasen og flyplassen.

 

Oljefunn ved Nornefeltet

Statoil med nytt olje- og gassfunn i Cape Vulture-brønnen.

 

Statoil vil bore ny brønn sør for Norne

Planlagt oppstart i januar.

 

Får jomfrutur på Norne

Nybygget «Songa Encourage» kommer rett fra verftet for å bore i Norne-området etter påske.