Peacepainting har økt aktiviteten etter statsbudsjett-millionen

Stiftelsen har lagt planer for framtiden.

Peacepainting har avholdt styremøte på Brasøy, fra venstre: Odd Eriksen (styreleder), Tone Toft (pedagogisk leder), Catrine Gangstø (daglig leder), Jens Christian Berg (representant for organisasjonens opphavskommune Bindal) og John Kenneth Selven (styremedlem). Styremedlem Per Eidsvik var ikke til stede.  Foto: Bjørn Økern / Peacepainting

Peacepainting har lenge arbeidet med inegrering av flyktninger. Her fra et verksted for mindreårige våren 2017 på Herøy. Deres status var ikke avklart, og de ville ikke bli identifisert på foto.  Foto: Peacepainting

Nyheter

Det var tidlig i desember i fjor at det ble kjent at stiftelsen Peacepainting fikk én million på statsbudsjettet for 2018. Dette var et resultat av statsbudsjett-forliket mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF.

Dette ga gründer Catrine Gangstø fra Bindal og stiftelsens styre et økonomisk pusterom. Fortsetter det, har fredsorganisasjonen store ambisjoner for fremtiden. Det kom fram på styremøtet på Brasøy tidlig i september.

- Får vi en langsiktig bevilgning på statsbudsjettet, kan vi bygge opp organisasjonen og ha forutsigbarhet i arbeidet vårt. Peacepainting er nå utviklet som en pedagogisk metode, og vi er i ferd med å utdanne instruktører. Ikke bare i Norge, men også i utlandet, spesielt i Russland og Østerrike, sier Gangstø ifølge en pressemelding fra Peacepainting.


Øremerket integrering

Stiftelsen har i lengre tid arbeidet med integrering av flyktninger. Maleverksteder med etterfølgende tekstarbeid spesielt innrettet mot innvandrerbarn og unge har Peacepainting holdt flere steder i landet allerede før millionbevilgningen. Det har vært i samarbeid med den kommunale flykningetjenesten og frivillige organisasjoner som Caritas og Right to Play.

- Vi vil bruke de tildelte pengene til det de er øremerket for, nemlig integrering i Norge. I denne sammenheng er det et stort behov for å utdanne nye instruktører. Vi vil med dette mangedoble Peacepainting-aktiviteter i landet vårt og samtidig styrke omdømmebyggingen på Helgeland. Men vi fortsetter også med det viktige internasjonale arbeidet, sier Gangstø videre.


Konsentrerer innsatsen

Peacepainting har i løpet av årene organisasjonen har vært aktiv, opparbeidet seg et internasjonalt nettverk og organisasjonen skriver at de får gode tilbakemeldinger på arbeidet.

Organisasjonen får, og vil fortsatt få, finansiering fra Barentssekretariatet. Isteden for å spre innsatsen over mange land vil Peacepainting i større grad  konsentrere seg om noen få. Det er i første rekke Russland og Østerrike, der organisasjonen allerede har utdannet instruktører. I Libanon vil de søke samarbeid med lokale flyktningeorganisasjoner og stedlige representanter og på Filippinene er det etablert et samarbeid med Brobyggerstiftelsen i Sandnessjøen. I Tunisia har Peacepainting i lang tid hatt aktive samarbeidspartnere. For å få til en holdning for fredsskapende arbeid vil også Norden bli et viktig satsningsområde for Peacepainting, og i Finland er det knyttet gode kontakter.

- Denne delen av arbeidet vil som tidligere bli separate prosjekter, som finansieres fra forskjellige kilder. Barentssekretariatet er en viktig partner når det gjelder arbeid og prosjekter i denne nordlige regionen. Det samme er bevilgninger fra kommuner og fylkeskommunen, skriver stiftelsen.


Fredssenter på Helgeland

I 2018 var planen å gjennomføre et titalls Peacepainting-verksteder rundt i Norge, og denne målsettingen er allerede oppfylt.

- På grunn av lange avstander og kostbare reiser her i landet, har det vært hovedvekt på den nordlige landsdelen. Neste år er ambisjonen å ha større spredning i landet og dekke alle landsdeler. Dersom bevilgningene over statsbudsjettet fortsetter, og aller helst øker, krever dette at det parallelt avholdes kontinuerlig opplæringsverksteder for lærere og instruktører. Stiftelsen vil samtidig synliggjør hva de arbeider med, ved å ha utstillinger der de har verkstedene, heter det.

Det har lenge vært en idè og en plan, å etablere et PeacePainting Center på Helgeland. Peacepainting Center AS er i ferd med å bli etablert, med John Kenneth Selven som styreleder.

Planen er å skape et signalanlegg, som skal gi kreativt handlingsrom både for et nasjonalt og internasjonalt nettverk av kontakter, kunstnere, pedagoger, instruktører, politikere og andre. Det overordnede tema er fred og likeverd mellom nasjoner og mennesker.


Startet i 2007

Det var i 2007 at Catrine Gangstø i Bindal begynte å arbeide med en idè: Fredsskapende arbeid blant barn og unge. Hennes plan var å legge til rette så barn og unge får uttrykke seg via det ordløse språk; intuitiv maling. Med et overordnet mål; fred og likeverd mellom folk og nasjoner.

Arbeidsformen er å ta med en gruppe barn og unge og besøke en tilsvarende gruppe i et annet land. Der det arrangeres felles maleverksted, noen ganger flere. Seinere kommer gruppen på gjenvisitt til Norge, og har maleverksted her. På den måten knyttes kontakter over landegrenser mellom barn og unge. Dette internasjonale arbeidet har skapt utgangspunkt for et fredsmiljø i 14 land rundt i verden.

Arbeidet har fram til nå vært finansiert gjennom mange små prosjektmidler, og en stor andel idealistisk egeninnsats

Mye av arbeidet går derfor med til å søke økonomisk støtte, som kommer fra Nordland fylkeskommune, Kommunene på Helgeland (kulturskoler, frivillighetssentraler, museer)  Offentlige midler (KUD, UD, FD) Frivillige organisasjoner (Røde Kors, Flykningehjelpen, SOS- barnebyer o.a.) bedrifter, stiftelser og private.

I 2013  tok Catrine Gangstø kontakt med billedkunstner og pedagog Tone Toft på Brasøy, og de startet et samarbeid.

I 2016 ble Peacepainting organisert som en stiftelse, med eget styre.

I 2018 kom gjennombruddet etter langvarig arbeid og innsats fra mange hold:
Peacepainting kom på statsbudsjettet. Med en klar føring: Bevilgningen på en million skulle ha integrering som et overordnet mål. Bevilgningen har blitt brukt til lønn til daglig leder samt aktiviteter rundt i landet.Stiller ut barns fredskunst

Lørdagen var det kunstutstilling på rådhuset med bilder fra Den kulturelle skolesekken Peacepainting mai 2018. 

Knytter band med flere land

Pacepainting fikk besøk fra Portugal

 

Bindal skal markere Nobels fredspris

Gjennomfører en lokal markering

 

Full fart forover for Peacepainting

Åtte land er nå involvert