Mattilsynet påla bonde å avlive kvige

Under et uanmeldt tilsyn hos en gårdbruker på Sør-Helgeland fant Mattilsynet en kvige som de påla bonden å avlive.
Nyheter

Mattilsynet gjennomførte et uanmeldt tilsyn hos en gårdbruker på Sør-Helgeland i august. I tilsynsrapporten står det beskrevet at klauvhelsen hos dyrene er forbedret siden forrige tilsyn. Utenom ei kvige var de andre dyrene i normalt hold.