Formannskapet lukket dørene for orientering

Brønnøy kommune skal tilby nye lokaler til politiet. Derfor lukker de dørene.

Varaordfører Torstein Moe forklarer lukkingen med hensynet til kommunens evne til å konkurere ut fra samme forutsetninger som andre tilbydere. Formannskapssekretær Aina Slotterøy i bakgrunnen.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

11. juni ble det kjent at politiet er på utkikk etter nye lokaler i Brønnøysund. I dag leier politiet lensmannskontorets lokaler fra Brønnøy kommune, men det er nå etterspurt tilbud fra alle tenkelige aktører, og kommunen har vedtatt at den skal forsøke å delta med et tilbud.

Ved tidligere behandlinger har formannskapet i ett tilfelle orientert om saken for åpne dører, om enn svært kortfattet, og kommunestyret har i et annet tilfelle lukket dørene fullt og helt for pressen og andre tilhørere.

Ikke på sakslisten

Saken sto ikke på sakslisten før møtet, men varaordfører Torstein Moe orienterte i onsdagens formannskapsmøte om at det ville komme en orientering om prosessen med å tilby noe lokaler ved eiendomssjef Arnt Ståle Sæthre.

Formannskapet lukket først dørene for å diskutere lukkingen etter kommunelovens paragraf 31, før pressen så ble informert om at orienteringen skulle skje bak lukkede dører, hjemlet i denne paragrafens punkt 5:

"Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument."

Lukker av konkurransehensyn

– I kommunestyret vedtok vi før sommeren å tilby politiet nye lokaler, at vi skulle være en av dem som tilbyr, sier varaordfører Torstein Moe til BAnett etter at møtet er vedtatt lukket.

Han sier at det i essens handler om at kommunen er i en konkurransesituasjon.

– Det er den saken vi skal få en orientering om, både status og litt fremdrift og kostnadsbilde. Da mener vi at om de detaljene skulle bli offentlig kjent, så vil det sette oss i en uønsket posisjon som tilbyder, det ville gi andre tilbydere et konkurransefortrinn i forhold til å vite vår posisjon, kostnadsbiten og så videre, sier Moe.

Dette er sakene i onsdagens formannskapsmøte i Brønnøy

Behandler blant annet stort anslått underskudd og

Rådmannen advarer om at Brønnøy kommune går mot «upopulære tiltak»

Merforbruket på de forskjellige områdene i kommunen er 23 millioner kroner.

Avtale: Kan få tomta til den gamle brannstasjonen i makebytte

Makebytte mellom Brønnøy kommune og Sentrum Marina kan inkludere torget og tomta til brannstasjonen.

Foreslår én million i året i støtte til Torghattbrygga

Samlet ønsker brønnøyrådmannen å støtte prosjektet med tre millioner kroner over tre år.

Brønnøy ligger an til budsjettsmell på over 16 millioner kroner

Svært høyt merforbruk på flere områder gir knallrøde tall i 2. tertialrapport for Brønnøy kommune.