Dette er sakene i onsdagens formannskapsmøte i Brønnøy

Behandler blant annet stort anslått underskudd og

Onsdag er det møte i formannskapet i Brønnøy. Dette er sakene som skal behandles.  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

PS 49/18 Tertialrapport 2 - 2018

Rapporten viser at Brønnøy kommune i stedet for å oppnå et overskudd på 11,4 millioner kroner, som vedtatt i budsjettet for 2018, ser ut til å gå med millionunderskudd.

Les sak her

PS 50/18 «Essobrygga» - søknad om kommunal støtte

Rådmannens innstilling er at Brønnøy kommune skal bruke en millioner kroner i året i tre år - totalt tre millioner kroner - på støtte til Torghattbrygga AS' prosjekt i Essobrygga.

Les sak her

PS 51/18 Kommunale bygg som kulturminner

Rådmannen innstiller på at det skal settes av 750.000 kroner i året i tre år for vedlikehold av tre bygg som utgjør kulturminner i Brønnøy kommune.

PS 52/18 Avtale om makebytte/grunnerverv mellom Brønnøy kommune og Sentrum marina eiendom AS.

Formålet er å gjøre et makebytte som muliggjør en broforbindelse mellom Lille Brønnøya og Strømsnesset i Brønnøysund sentrum.

Avtalen inkluderer en mulighet for at Sentrum Marina Eiendom kan overta torget foran gamle brannstasjon.

Les om begge sakene her