55 millioner til kommunene på Sør-Helgeland

Vevelstad får mest per hode

Det er nå klart hvor mye penger kommunene på Sør-Helgeland får i 2018 fra havbruksfondet. Brønnøy får mest, men Vevelstad får nesten sju ganger mer per innbygger.

Stortingspolitiker Kjell-Børge Freiberg (FrP - i midten) og stortingspolitiker Margunn Ebbesen (H) markerte åpningen av det nye oppdrettsanlegget til Akvafuture i Andalsvågen. Ebbesen mener grepene regjeringen har gjort med havbruksnæringen nå gir resultater for kommunene.   Foto: Hildegunn Nielsen

Arne Finseth og Sømna Frp lover å jobbe for at pengene fra havbruksfondet skal komme næringslivet i Sømna til gode.  

Nyheter

Kommuner med oppdrettsaktivitet og fylkeskommuner i Norge får utbetalt til sammen 3 milliarder kroner fra havbruksfondet. Det opplyser stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) i en pressemelding.

Store summer

Nordland fylkeskommune får 76 millioner kroner og kommunene i Nordland får utbetalt til sammen 456 millioner kroner.

For kommunene på Sør-Helgeland er fordelingen som følger:

* Bindal: 15.970.460 kroner

Per innbygger: 10.850 kroner

* Brønnøy: 18.027.503

Per innbygger: 2.275 kroner

* Sømna: 6.189.904

Per innbygger: 3.072 kroner

* Vevelstad: 7.894.645

Per innbygger: 15.726 kroner

* Vega: 6.623.930

Per innbygger: 5.390 kroner

Mest til de minste

Vevelstad og Bindal får desidert mest per innbygger, med henholdsvis 15.726 og 10.850 kroner per innbygger. For Vevelstad kommune, som har cirka 70,5 millioner kroner i totale inntekter per år, gir havbruksfondet et inntektshopp på 11,2 prosent for kommunens totale driftsbudsjett for 2018.

Brønnøy får minst per innbygger, og mye mindre enn økonomisjef og rådmann oppga i siste kommunestyremøte før sommeren. Da opplyste administrasjonen til politikerne at Brønnøy ville få 27.7 millioner kroner fra havbruksfondet i 2018. Nå viser det seg at den reelle summen er 9,7 millioner kroner lavere.

Regjeringspartiene jubler

Representanter for regjeringspartiene er svært fornøyde med den solide veksten i utbetaling fra havbruksfondet.

- Havbruksnæringen er Norges viktigste fremtidsnæring. De grepene regjeringen har gjennomført for vekst i næringen gir resultater på flere nivåer. Verdiskaping og arbeidsplasser i den ene enden, og store inntekter for havbrukskommunene i den andre, sier Margunn Ebbesen i en pressemelding.

Arne Finseth fra Sømna Frp er også svært tilfreds med tildelingen til Sømna. Han mener det er riktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapningen som genereres langs kysten.

- Det er viktig at kommunene også får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen, sier Arne Finseth.

Han roser regjeringspartiene for tiltakene som er gjort for å stimulere til vekst i kommunene gjennom oppdrett.

- I Sømna kommune har vi bidratt til en offensiv kommuneplan som tilrettelegger for videre vekst i havbruksnæringen. Jeg er glad for at vi endelig har en regjering som verdsetter det arbeidet vi gjør for denne næringen i kommunen, sier Arne Finseth.

Ifølge Finseth skjer utbetalingen i oktober i år.

- Det vi får i år er 7/8-deler av det totale for 2018 – siste 1/8-del, pluss penger fra konsesjonsauksjon nå i september, kommer til utbetaling i oktober neste år. Sømna Frp vil jobbe slik at disse midlene kommer innbyggerne og næringslivet i Sømna til gode, sier Finseth.