Vefsn trekker seg ut av Kystplan Helgeland

– Truende overfor villfiskbestander, mener rådmann Erlend Eriksen.
Nyheter

Kystplan Helgeland er en plan som skal gi en enhetlig arealforvaltning med like krav og bestemmelser i 13 kommuner, opprinnelig Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Leirfjord, Vefsn, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy.

Helgelendingen melder mandag at planutvalget i Vefsn har vedtatt å trekke seg ut av arbeidet med Kystplan Helgeland.

– Planforslaget legger til rette for vekst i akvakulturnæringen uten at nødvendige hensyn til villaks og sjøørret er vurdert. Ei slik utvikling i akvakulturnæringen i våre tilgrensende sjøområder er truende overfor villfiskbestander i både Vefsna og andre elver i området, og derfor en uakseptabel arealpolitikk for Vefsn kommune, heter det i rådmann Erlend Eriksens saksfremlegg til planutvalget. Dette ble ifølge avisen vedtatt med to stemmers overvekt.

I september 2016 ble det meldt at Vefsn kommune skal ha blitt oppfordret til å trekke seg fra arbeidet.

Brønnøy kommune valgte å trekke seg fra planarbeidet i mars 2017.