MOT-foredrag i Sømna

Tore Sandnes er tidligere lærer og har jobbet i MOT i 16 år.  Foto: Pressefoto

Nyheter

MOT
  • MOT er en stiftelse som ble stiftet av Johann Olav Koss, Atle Vårvik, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen den 22. februar 1997.
  • Organisasjonen samarbeider med kommuner og lokalsamfunn med mål om å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for ungdom.
  • MOT har utviklet egne program rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og ungdoms fritidsarenaer, som ungdomsklubber og idrettsklubber.
  • Kilde: Wikipedia
 

Om kvelden 20. august holder Tore Sandnes foredrag i auditoriet ved Vik skole. Sømna er som kjent en MOT-kommune, og foredrager skal handle om hvordan hver enkelt kan bidra til et varmere og tryggere lokalsamfunn.

Foredraget er tilknyttet Skolen som samfunnsbygger-prosjektet, hvor skolen vil ha med foreldre, ansatte, lag og foreninger og voksne som er i kontakt med barn og ungdom til å skape et godt lokalsamfunn for barn og unge. 20. august vil det handle om voksenrolle og rollemodell samt kultur og lagbygging.Vik-rektoren på samling med Rune Brathseth

Lærte om MOTs skoleprogram.

 

MOT til å være seg selv

Sømna kommune er offisielt en MOT-kommune.