Utlånsvekst for Sparebank-1 Nord-Norge

Gode tall i første halvår.
Nyheter

SpareBank 1 Nord-Norge har et resultat før skatt på 953 millioner kroner etter første halvår. Det er 122 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Banken har hatt utlånsvekst de siste tolv månedene: Utlånsveksten i privatmarkedet siste 12 måneder er på 8,8 prosent, i bedriftsmarkedet har lån til små og mellomstore bedrifter økt med 16,8 prosent.

Banken påpeker også at de ruster opp og bygger nye lokaler flere steder. I Mosjøen, Mo i Rana, Finnsnes og Alta samlokaliseres regnskapstjenester, eiendomsmegling og bank i nye lokaler i løpet av året. Også i Brønnøysund er banken på jakt etter nye lokaler.


SpareBank 1 Nord-Norges resultat etter 1. halvår 2018

Resultat før skatt                          953 mill kr (831 mill kr)

Egenkapitalavkastning                 13,3 % (12,3 %)

Kostnadsprosent                          41,9 % (41,5 %)

Ren kjernekapitaldekning             14,7 % (15,4 %)

Utlånstap                                      36 mill kr (88 mill kr)

(Tall fra 1. halvår 2017 i parentes)