Helgelands lengstsittende ordfører tar ikke gjenvalg

Arnt Frode Jensen i Herøy har bestemt seg.
Nyheter

Jensen har informert Herøy Arbeiderparti og nominasjonskomiteen at han ikke tar gjenvalg i september 2019.

Ordfører i 28 år

– Jeg har vært med i kommunestyret og formannskapet sammenhengende siden 1984, vært varaordfører i en periode og ordfører i 28 år når denne valgperioden er over. I tillegg har jeg vært medlem av fylkestinget i Nordland og politisk rådgiver i regjeringen Stoltenberg.

– Jeg er derfor takknemlig for den tilliten partiet har vist meg gjennom mange år. Selv om jeg ikke ønsker å renomineres, vil jeg være disponibel for andre oppdrag som partiet finner formålstjenlig, skriver Jensen i brevet, som også er sendt ut til lokale medier.

Det er verdt å nevne at ordførerens parti hadde en markant økning i oppslutning i kommunevalget 2015. Da gikk oppslutningen opp til 65,2 prosent av stemmene, fra «bare» 54,5 prosent i 2011.

Lengstsittende i Norge?

Dette innebærer at Jensen muligens er Norges lengstsittende ordfører. I 2011 omtalte TV 2 at Kay Arne Jeiskelid var Norges lengstsittende ordfører, da med «bare» 26 år som ordfører, etter at han ikke vant gjenvalg i kommunevalget. Da hadde han vært ordfører i Bykle kommune i Setesdal siden 1985.

I samme sak peker TV 2 på at Norgeshistoriens lengstsittende ordfører imidlertid var Gjøviks Niels Ødegaard som var ordfører i hele 45 år.

Avisa Sør-Trøndelag hevdet på sin side i 2015 at om ordfører Oddvar Indergård i Agdenes kommune ble gjenvalgt, hadde «ingen nåværende ordfører» sittet «lengre enn ham». Ingergård har i 2018 «bare» vært ordfører i 23 år.