Ordføreren vil lukke formannskapsmøtet i Bindal denne uken

Ordfører Britt Helstad vil involvere formannskapet i saken om industrikai ved Brukstomta.  Foto: Hild Dagslott

Nyheter

I Bindal kommune kalles det inn til formannskapsmøte onsdag. På saklisten står kun én sak, og den er tilknyttet kommunestyrevedtak fra 21. juni vedrørende industrikai på Brukstomta Næringspark, søknad om tilleggsfinansiering:

«Vedtak forutsetter at før kaiprosjektet settes i gang skal det foreligge en avtale med konkret aktør som garanterer oppstart av virksomhet i Brukstomta Næringspark AS som skal benytte kaien. Bindal kommune skal godkjenne nevnte avtale. Ordfører ble gitt slik fullmakt i k-sak 41/17.»

- Ordføreren ser behov for å involvere formannskapet i beslutningen, heter det i innkallingen som kom mandag.

Ordfører Britt Helstad skriver også at møtet vil bli foreslått lukket i henhold til forvaltningslovens § 13, pkt.2, som omhandler taushetsplikt når det gjelder "tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår."Brukstomta Næringspark ber Bindal om penger

Saken legges fram unntatt offentlighet i kommunestyret.Gir 2,5 millioner til kai på Terråk

Fylkesrådet bevilger penger til industrikai på Terråk.