Vevelstad får barnehage-refs fra fylkesmannen

Fylkesmannen skriver at Storbjørka barnehage bryter kravet om å påse at barnehagene i kommunen etterlever kravene i barnehageloven.  Foto: Einar Lohne Bjøru

Nyheter

Vevelstad kommune fikk tidlig i mai oversendt Fylkesmannen i Nordlands foreløpige rapport etter tilsyn etter barnehageloven. Etter å ha ført tilsyn med kommunens ansvar som barnehagemyndighet er fylkesmannen kommet fram til at kommunen ikke oppfyller regelverket på dette området.