Statens vegvesen: Ikke trygt å sende folk inn i rasområdet

Fylkesvei 771 ved Årsetfjorden må fortsatt være stengt.

Om kvelden 25. april gikk raset langs Årsetfjorden.  Foto: Terje Årseth

Nyheter

I april raste et stykke av fylkesvei 771 ut i Årsetfjorden i Nærøy. Nå melder Statens Vegvesen at veien vil bli krevende å bygge opp igjen.

- Vi har gjennomført grunnboringer og kartlegging av sjøbunnen langs rasstrekningen i Nærøy. Det har gått et undersjøisk ras, samt at det er påvist kvikkleire i sjøbunnen langs rasstedet, skriver Vegvesenet i sin pressemelding.

Ikke trygt

Statens vegvesen har på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune gjennomført grunnboringer og kartlegging av sjøbunnen langs rasstrekningen i Nærøy. Resultatet av de omfattende undersøkelsene viser at det i tillegg til steinraset som kom ovenfra, også har gått et undersjøisk ras. Det er påvist kvikkleire i sjøbunnen langs rasstedet. Undersøkelsene over og under vann viser at det ikke er trygt å gå inn med arbeidere i området.

- Fjellsiden ovenfor raset er nå sikret. Men det er for stor risiko å gå inn med gravemaskin i selve raset. Det er rett og slett usikkert om løsmassene i den gamle vegbanen er stabile, opplyser Dag Ivar Borg, seksjonsleder i Statens vegvesen.

Vurderes videre

Geoteknikere, geologer og byggeleder skal etter fellesferien sammen vurdere situasjonen, og mulige løsninger.

- Foreløpig er det for tidlig å si noe om videre fremdrift og valg av tekniske løsninger. Vi må være helt trygge på at det er sikkert å gå inn med arbeidere i området, at vi finner en gjennomførbar løsning og at arbeidet er uten risiko for dem som skal utføre det, sier Borg.

Hvis det hadde vært fjell i dagen på hele rasstrekningen, hadde det vært mulig å sprenge en midlertidig veg gjennom rasstedet. Slik situasjonen er nå, vet vi ikke hvor fjellet ligger innenfor løsmassene, skriver Vegvesenet, som presiserer at stengingen av vegen medfører ulemper for flere, men sikkerheten er viktigst.

Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune kommer tilbake med mer informasjon etter at fagfolkene har gjort en vurdering av tekniske løsninger og mulig framdrift.Riksvei 771 fortsatt stengt

STEINKJER: Riksvei 771 sør for Bogen i Bindal åpnes ikke igjen før om rundt to uker.Dramatisk steinras stenger riksveg 771

BINDAL/NÆRØY: Politiet utelukker ikke at menneskeliv kan ha gått tapt da store steinblokker, leir og jord blokkerte Rv 771 mellom Bogen i Bindal og Naustbukta i Nærøy søndag formiddag.