Brønnøy klatrer 70 plasser på kommunebarometeret

Vega på sisteplass i grunnskolekategorien.

Brønnøy klatrer 70 plasser på Kommunal Rapports kommunebarometer. Blant annet på grunn av et kraftig byks i kategorien "pleie og omsorg". 

Nyheter

Kommunal Rapport vurderer hvert år norske kommuner på en rekke forskjellige parametre. Resultatene publiseres som "kommunebarometeret", en rangering av kommunene basert på resultatene de har fått innenfor de ulike parametrene.

Kommunal Rapport vurderer 152 nøkkeltall innenfor følgende tolv områder i hver kommune:

 • Barnehage (10 prosent vekt i barometeret)
 • Barnevern (10)
 • Grunnskole (20)
 • Helse (7,5)
 • Kostnadsnivå (5)
 • Kultur (2,5)
 • Miljø og ressurser (2,5)
 • Pleie og omsorg (20)
 • Saksbehandling (2,5)
 • Sosialtjeneste (7,5)
 • Vann, avløp og renovasjon (2,5)
 • Økonomi (10)

Av 425 kommuner er det Sømna som gjør det best på Sør-Helgeland. Kommunen klatrer over 50 plasser fra 247. plass i fjor til 191. plass i år. Sømna gjør det spesielt bra på barnehage, og kommer faktisk helt opp til andreplass i Norge på Kommunal Rapports barnehage-rangering. I 2017 fikk Sømna en 17. plass i landet på barnehage og i 2016 var Sømna på 98. plass.

Også Brønnøy gjør et kraftig byks på kommunebarometeret fra 297. plass til 227. plass. Kommunal Rapport understreker imidlertid at tallene er korrigert med hensyn til økonomiske rammebetingelser og at basert kun på nøkkeltall uten hensyn til økonomiske forutsetninger så ville Brønnøy havnet på 198. plass. Kommunen gjør det altså noe svakere enn økonomiske nøkkeltall skulle tilsi, ifølge Kommunal Rapport. I kategorien "grunnskole", som teller 20 prosent, klatrer Brønnøy fra 348. plass til 206. plass. Også på "pleie og omsorg", som også teller 20 prosent, klatrer Brønnøy; fra 190. til 133. plass.

I andre enden av skalaen finner vi Vega og Vevelstad, som havner på henholdsvis 395. og 397. plass totalt i Norge. Vega gjør det svært godt i kategorien "helse" der kommunen havner på 5. plass i Norge. I "grunnskole"-kategorien er imidlertid Vega målt til å være landets aller dårligste kommune på en 404. plass av 404 kommuner der det er offentliggjort resultater. Vega trekkes også ned av en 400. plass av 425 kommuner på økonomi.

Bindal er nok en gang Sør-Helgelands beste kommune på økonomi med en 41. plass i landet, opp tre plasser fra fjoråret.


KommuneKB 2016KB 2017KB 2018
Sømna201247191
Brønnøy307297227
Bindal180190279
Vega379391395
Vevelstad407389397