De makalause får årets Døråpnerpris fra NFK

Mandag mottok Kirsten Østergård, Jens Kristian Østergård, Karl Anders Østergård, Lille Aakervik og Maria Reinfjord Nordland fylkeskommunes døråpnerpris fra fylkesordfører Sonja Steen.  Foto: Trond E. Willassen, NFK

Nyheter

De makalause er speidernes gruppe for funksjonshemmede i Brønnøysund. Mandag mottok de Døråpnerprisen fra Nordland fylkeskommune.

Du kan lese hele begrunnelsen her:

«Nordland fylkeskommune har siden 1995 delt ut tilgjengelighetsprisen «Døråpneren». Prisen tildeles det enkeltindividet eller organisasjonen som har gjort en spesielt verdifull innsats for å bedre tilgjengeligheten for funksjonshemmede i lokalmiljø, kommune eller fylke. Bedre tilgjengelighet handler her ikke bare om rullestolrampe eller teleslynge. Det handler om nedbryting av forhold som forhindrer at alle mennesker kan fullt ut delta i samfunnet. Vinneren velges av arbeidsutvalget til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland i samarbeid med fylkesordfører.

Selv om vi er langt inn i 2018 tildeler vi i dag prisen for 2017. Totalt ble tre forslag ble fremmet til prisen.. Tildelingsprosessen har igjen vært både spennende og krevende. Tilgjengelighet er ikke bare et spørsmål om teleslynger og ramper, lederlinjer og døråpnere. Tilgjengelighet er heller ikke noe mål i seg selv. Det er en del av en tiltakskjede som skal bidra til at flere og flere kan delta likestilt i samfunnet. For å være veldig svulstig, men dog ikke mindre sannferdig er det snakk om menneskerettigheter og demokrati. «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.» Skal alle kunne utøve sine rettigheter må de kunne være tilstede der ting skjer

Der finnes mange andre usynlige barrierer som kan hindre folk fra å delta og det er gledelig at alle tre kandidatene for 2017 jobber med å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i ordinære deler av samfunnet. Prisvinneren for 2017 er ildsjeler som har jobbet i flere år for å utvide deres tilbud og aktivitet til alle. Speiderne er en spennende organisasjon som krever mer og mer av sine deltakere. Har du litt vanskelig for å holde tempoet, kan det være lett å ramle ut. I 1995 tok Kirsten og Jens Kristian Østergård initiativ til å danne en patrulje i Brønnøysund Speiderne som ble kalt for De Makalause. Patruljen besto av nærmere 20 speidere fra 12 år og oppover som alle hadde funksjonsnedsettelser. I dag er de nærmere 30. Patruljen er en selvfølgelig del av Brønnøyspeiderne og er med på alle fellesturer og arrangementer.

Det var fint å lage en aktivitet for folk som falt utenfor, men det spørs om Kirsten og Jens Kristian var klar over bieffektene av det de skulle gjøre. Noe som er kanskje minst like viktig for alle med funksjonsnedsettelser. Folk i Brønnøysund er blitt vant til å se De Makalause sammen med speiderne, og har etter hvert fått forståelse for alle kan delta og bidra. Speiderne selv har fått erfaring med å forholde seg til personer med funksjonsnedsettelser og utviklingshemminger. Det bidra til å ufarliggjøre kontakt med folk som er annerledes og må være en god ting å ha med i livets ryggsekk.

Foruten å møte hver tirsdag i Brønnøysund, inkluderer et typisk år for De Makalause å besøke tropper i andre deler av landsdelen, delta på landsleir i inn og utlandet. I 2015 var dem på både på speiderleir i Russland langt opp ei elv inne på tundraen og også i Spania der de lagde gudstjeneste på Sjømannskirken på Solkysten. Mange har store funksjonshemminger, men med godt humør og mye pågangsmot får de til det meste. Denne synliggjøring av personer med funksjonshemminger har inspirert Speidere i andre land til og å følge etter og lignende patruljer er opprettet i både Burundi og Sri Lanka.

Det kommer vel som ingen overraskelse at Landssjefen for Norges Speidere har lot seg inspirere av De Makalause. Hun har uttalt at innen hun går av som landssjef skal hele speiderbevegelsen har lignende grupper for mennesker med funksjonsnedsettelser.

I sitt forslag til prisen har Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Brønnøy skrevet blant annet: «Det De Makalause har fått til lokalt, nasjonalt og internasjonalt er imponerende. Som drivkrefter, inspiratorer og krumtapper i dette arbeidet, har Kirsten og Jens Kristian Østergård lagt ned et arbeid som etter Rådets mening fortjener Nordland fylkeskommunens tilgjengelighetspris.»

Prisen er en sjekk for 50.000 kroner og et flott bilde som sier masse om De Makalauses rolle i speiderbevegelsen. Gratulerer Kirsten og Jens Kristian med Døråpneren – Nordland fylkeskommunens tilgjengelighetspris.»