Vegdirektøren gjenglemt på Vennesund ferjeleie

– Det var en viss munterhet da jeg gikk inn i bussen igjen, sier vegdirektør i Nordland, Kjell Skjerve.
Nyheter

Eller som hans formelle tittel er: Avdelingsdirektør vegavdeling Nordland. Men det til side. Fredag var fylkesråd for samferdsel i Nordland Svein Eggesvik (Sp) på besøk på Sør-Helgeland (pluss) for å se på veier (pluss) og ferjeleier. Humpete ble det også for ham (video-pluss).

Det var etter et besøk i Bindal for å bli orientert om Holm ferjeleie, og en tur innom Røytvoll og Røytvollveien at sjåførtillitsvalgt Jann-Anders Aanes, som for anledningen også kjørte bussen, utbrøt:

– Har vi alle med?

– Vi har glemt Kjell på Vennesund! utbryter samferdselsråd Eggesvik.

Stemningen som så bryter ut kan nok best beskrives som «lattermild».

Heldigvis for Skjerve var man ikke kommet lengre enn at en snuoperasjon ble gjennomført, og ganske riktig sto vegdirektøren og ventet utenfor Vennesund brygge.

– Her står jeg i telefonen og snakker om Liafjellanlegget på Fv17, og så kjører dere fra meg! sier en påtatt indignert Skjerve da han stiger om bord i bussen.

Sluttreplikken får Eggesvik stå for:

– Tenk, å stå aleine igjen. På Vennesund!