Følg kommunestyret i Brønnøy live

Nyheter

Dagens kommunestyre i Brønnøy har i tillegg til sakslisten en orientering om Esso-brygga.

Livesendingen, og kommunestyret, er noe forsinket, men forventes å starte i 10.15-tiden. Se Brønnøy kommunes livestream over.

Politikerne behandler i dag følgende saker:


PS 17/18

Brønnøy Havn - Lån reetablering i gjestehavna


PS 18/18

Etablering av felles politiråd for Brønnøy, Vega, Vevelstad og Sømna kommuner


PS 19/18

Videreføring av plan for den kulturelle skolesekken 2012-2016


PS 20/18

Rammeplan for Kulturskolen i Brønnøy


PS 21/18

Inngåelse av ny samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid


PS 22/18

Kjøp av nettbrett - Avklaring


PS 23/18

Praktisering av arbeidsmiljøloven


PS 24/18 (unntatt offentlighet)

Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7a, for eiendommene gnr. 104/606 og 104/949 - Stiftelsen Kløverenga eldreboliger


PS 25/18 (unntatt offentlighet)

Søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7b - historisk verdi, for eiendommen gnr. 104/55, Ytre Høgåsvei 33


PS 26/18 (unntatt offentlighet)

Salg av aksjer i Norsk Havbrukssenter