Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen foreslår å øke Register-bevilgningen med 50 millioner

Nyheter

I dag legger finansminister Siv Jensen fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsett. Der ligger det blant annet inn et forslag om å øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene med 50 millioner kroner. Økningen skal gå til tiltak for økt digital samhandling mellom offentlig og privat sektor innenfor Altinn-løsningen.

Ifølge næringspolitisk talsperson Margunn Ebbesen i Høyre skal forslaget blant annet bidra til å oppnå prinsippet om at informasjon til det offentlige kun skal leveres en gang.

I det salderte statsbudsjettet for 2018 lå Registrene inne med 274,4 millioner kroner i bevilgning. Nå foreslås dette altså økt til 324,4 millioner.

- Denne regjeringen vil at det skal være så enkelt, effektivt og billig som mulig å drive bedrift og skape arbeidsplasser i Norge. Derfor fortsetter vi jobben med å forenkle for næringslivet, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre.

Hun hevder det i dag er mange som opplever at de må levere akkurat de samme opplysningene til flere forskjellige offentlige instanser.

- Det er tidkrevende, det er byråkratisk og ikke minst er det veldig dyrt for samfunnet. Derfor er det regjeringens mål at ingen skal måtte levere den samme opplysningen til det offentlige mer enn én gang. Det vil kunne spare det offentlige og det private for drøyt 11,4 milliarder kroner som vi heller kan bruke på felles velferd, sier Ebbesen.

Stortingsrepresentanten sier de 50 millionene skal gå til å lage systemene Registrene trenger for å komme nærmere det hun kaller "levere én gang-målet".