Brønnøy SV etterlyser reformer på Sør-Helgeland

Steve Saltermark har levert interpellasjon til onsdagens kommunestyremøte.

Steve Saltermark spør i sin interpellasjon om Brønnøy vil ta initiativ til at et lokalt reformarbeid tas opp igjen?  Foto: Bård Pedersen

Nyheter

I en interpellassjon til onsdagens kommunestyremøte etterlyser Brønnøy SVs kommunestyrerepresentant videre arbeid med reformer på Sør-Helgeland.

Saltermark påpeker at kommunereformen ikke medførte noen endringer på Sør-Helgeland. Videre skriver han:

"Brønnøy SV mener det vil være både riktig og viktig for regionen at et reformarbeid blir jobbet videre med. Alt taler for at framtidige storting og regjeringer vil fortsette arbeidet med å endre organiseringen av offentlige tjenester og forvaltningsorganer. I en slik prosess vil det være viktig at vi er ikke sitter avventende, men tar en offensiv rolle i dette arbeidet.

Sør-Helgeland har i dag ca. 13.000 innbyggere. Til å betjene denne befolkningen har vi organisert oss med fem ulike administrative etater og fem politiske systemer i tillegg til et Regionråd. Vi mener dette er feil bruk av offentlige midler og en sløsing med menneskelige ressurser og deres fagkompetanse.

Regionens befolknings- og næringsutvikling er ikke bare oppløftende. Vi ser samtidig at regioner både sør og nord for oss har et betydeligere større engasjement i forhold til å legge forholdene til rette for en solid og framtidsrettet samfunnsutvikling. En aktiv og offensiv samfunnsbygging avler gjerne gode tjenestetilbud til befolkningen. Brønnøy SV tror dessverre ikke at vi vil være i stand til å møte denne konkurransen med nåværende virkemidler i form av små småkommuner."Brønnøyordfører Johnny Hanssen

- Slå heller Bindal sammen med resten av Sør-Helgeland

Mener det er et tap for regionen å miste Bindal.

 

Tvinger ikke Sør-Helgeland til sammenslåing

-Men noe må skje i regionen

Fylkesmann Hill-Marta Solberg ser store endringsbehov på Sør-Helgeland.

 

Sømnapolitikere hoderystende til stadig nye samarbeidsforslag

Vevelstadordfører Kari Anne Bøkestad Andreassens nye samarbeidsinvitt møtt med undring i Sømna.BA mener

Storebror hoppet av på oppløpssiden

Kommunestyret i Brønnøy har gjort et tilbakelent vedtak i en sak som krever det motsatte.

 

Mageplask for kommuneblokk

Skal gjøre vedtak om hvilket svar kommunalminister Jan Tore Sanner skal få fra vår region.

 

Nesten-implosjon for kommuneblokken

Vega, Bindal, Sømna og Vevelstad vil gi full gass for en ny kommuneblokk på Sør-Helgeland. Storebror Brønnøy er skeptisk.