Rootsen søker om 150.000 kroner til gratis festivalprogram på dagtid

Under Rootsfestivalen 2017 møtte hundrevis opp for å få med seg Petter «Katastrofe» Kristiansen på lørdag formiddag. Slik så det ut da BAnetts reporter fanget stemningen.  Foto: Torbjørn Kosmo

Nyheter

Rootsfestivalen har gjennom Stiftelsen Kulturcompagniet søkt Brønnøy kommune om kulturmidler for 2018.

Festivalen søker om 150.000 kroner, som skal brukes til festivalens barne- og ungdomsprofil.

«Midlene går til å produsere gratis festivalprogram på dagtid. Dagprogrammet har ikke aldersgrense og er svært populært for barn, unge og familier. Midlene søkes utbetalt i forbindelse med vedtatte tilsagn», skriver festivalsjef og daglig leder i Kulturcompagniet, Per Martin Orvik i søknaden.

I fjor var blant annet Petter «Katastrofe» Kristiansen et populært innslag på dagtid lørdag, med flere hundre publikummere foran storscenen.

Roots 2017

Det var smekkfullt under Katastrofes konsert

På autografsigneringen like i etterkant var det hundrevis av håpefulle som stod i kø for å få Katastrofes autograf.