Torghatten savnet strengere miljøkrav i kystruteanbudet

Strengere miljøkrav ville gjort konkurransen mer reell, mener Brynjar Forbergskog.

Hurtigrutens MS «Nordnorge» til kais i Brønnøysund. Hver dag kan Torghatten ASA-ledelsen se i skutesida fra kontorene på kaia (pakket inn i stilas på dette bildet). Men konsernet la ikke inn anbud på kystruta. Prisen på nye skip er en del av årsaken.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Anbudet på Kystrua Bergen-Kirkenes (som på folkemunne ofte ses litt som det samme som «hurtigruta») gikk til Hurtigruten AS og Havila Holding AS. BAnett har tidligere omtalt at Torghatten ASA ikke la inn anbud på Kystruten Bergen-Kirkenes.

Da var det en noenlunde ordknapp Brynjar Forbergskog som kommenterte (pluss) årsaken til at konsernet ikke kom med noe tilbud, til tross for at man hadde uttrykt interesse i forkant.

– Hvorfor la ikke Torghatten inn anbud på kystruta, Brynjar Forbergskog?

– Vi vurderte risikoen som for stor, svarer han.

Ønsker strengere miljøkrav

– Er det på grunn av behovet for anskaffelse av nye skip?

– Det er store investeringer på mellom 900 millioner og en milliard kroner per skip. Ærlig talt savnet vi strengere miljøkrav. De kunne vært mye strengere. Slik anbudet var lagt opp er det sånn at man kan gå med gamle båter, og da har den eksisterende aktøren en fordel fordi de har båtene, mener konsernsjefen.

Han sier at Torghatten også er i tvil over livskraften i hele konseptet.

– Vi er i tvil om hva som skjer med hele konseptet fremover. Etterspørselen i lokal transportsammenheng betyr mindre og mindre for kystruta, på lokal transport og gods har den mistet litt av sin betydning. Det er også derfor staten kan gå inn med finansiering uten å få ESA på nakken, sier Forbergskog.

Syv pluss fire

Anbudet kystruta Bergen-Kirkenes var lagt opp som tre delkontrakter, med to kontrakter med fire skip, og én kontrakt med tre skip, for totalt 11.

Hurtigruten er tildelt to delkontrakter på tre og fire skip, altså totalt syv. Havila er tildelt én kontrakt på fire.

I praksis skal dette få lite å bety for de reisende, ifølge Samferdselsdepartementet. Før det nye anbudet er i drift skal man sikre «gode løsninger» for reiseinformasjon og billettkjøp. Hvilket selskap du reiser med vil avhenge av hvilken dag man reiser, og ellers skal tilbudet være likt, ifølge departementet.

Hurtigruten ett år ekstra

Kravet i anbudet er at de to tilbyderne kjører daglige avganger fra 34 havner hele året, og rammene for avtalen er 788 millioner kroner i året. Bakt inn i kontrakten er det strengere miljøkrav enn før, og dette medvirker til at staten betaler mer enn før.

Ifølge kontrakten starter anbudsperioden 1. januar 2021, og varer til 2030. Hurtigrutens nåværende kontrakt varer til 1. januar 2020, med opsjon for ett år, og Samferdselsdepartementet benytter denne slik at Hurtigruten fortsetter frem til 2021 på hele ruten.

Samferdselsdepartementet vil raskt etter kontraktsignering invitere de 34 berørte havnene til et informasjonsmøte.

Fra 2021 kommer disse «hurtigrutene» langs kysten

Anbudet på kystruten mellom Bergen og Kirkenes deles mellom Havila og Hurtigruten.

Disse skipene kan bli nye «hurtigruter»

Havila har lagt inn anbud på å bygge og drive fire skip på kystruta Bergen-Kirkenes.