Nei, dette bildet er ikke fra 1958

BA beklager feil årstall.
Nyheter

Brønnøysunds Avis beklager at et årstall er blitt feil i vår Tilbakeblikk-spalte i dagens avis. Bildet fra 17. mai-feiring på Salhus skole kan, slik flere lesere påpeker, ikke være fra 1958.

Bildet er etter alt å dømme fra tidlig på 1960-tallet, men det kan tidligst være fra 1962, siden Salhus sentralskole ble tatt i bruk høsten 1961. På skolens hjemmeside er starten beskrevet slik:

"Salhus skole eller tidligere Brønnøy Sentralskole ble bygd i 1959/60. Den sentraliserte bort skolene på Lund, Mosheim, Syltern, Skogmo og Kroknes. Skolen stod ferdig til skolestart høsten 1961 under ledelse av skoleinspektør S.M. Nygaard. Skolen rommet da 7-årig folkeskole og 1-årig framhaldskole. På alle trinn var det to klasser. Det betyr at det var 16 klasser og skolen bestod bare av det vi i dag kaller midtfløya, auladelen. Året etter ble det et tilbygg mot sør. Dette rommet styrerkontor, materialrom, lærerværelse, metall- og tresløyd. Dette året overtok Eiliv M. Hagen i styrerstolen."

Her finner du jubileumsheftet som forteller om historien til skolen.