Lundkommardagen 2018

For fint vær for lundefuglene?

Ingen vet helt sikkert når lundefuglene kommer tilbake fra havet, men likevel kommer det nesten 250 mennesker til Lovund hvert år for å få med seg denne opplevelsen.
Nyheter

Lundkommardagen i år startet lørdag morgen med et foredrag om lundehunden og dens tidligere bruk. Hundene som ble brukt til å fange lundefugler er i dag utrydningstruet. For lundehundene er Lundkommardagen et treff der både hunder og eiere møtes og går opp i lundeuren for å se om fuglene er i rute.