Dette tjener toppene i Helse nord: Millionlønn og etterlønn

Siste: Helse nord-direktør sier fra seg etterlønn på tre millioner.

Administrerende direktør Lars Vorland i Helse nord regionhelseforetak har en etterlønn på nesten tre millioner kroner.  Foto: Leif Steinholt, HB

Nyheter

VG har gjennomgått lønnen og godene direktørene i norske helseforetak har. I Helse nord er det administrerende direktør Lars Vorland som tjener best.

Siste: Onsdag sier Lars Vorland til VG at han frasier seg sluttavtalen som gir ham rett til etterlønn på 2.988.000 kroner.

– Da avtalen ble inngått i 2017 burde jeg vært oppmerksom på at punktet om sluttvederlag ikke var i tråd med statens retningslinjer, sier Vorland til VG.

Ifølge VG sendte helseminister Bent Høie i 2015 ut en melding til helseforetakene om å følge statens regler for lederlønninger i det offentlige. Dette gjør ikke Vorlands kontrakt, ifølge avisen.

– Jeg har den 13. mars 2018 inngått en ny avtale hvor jeg hverken har krav på etterlønn eller sluttvederlag. Avtalen har ikke tatt høyde for at jeg snart er pensjonist, og dermed har jeg ikke behov for noe sluttavtale, sier Vorland til VG.

Lars Vorland, adm. direktør Helse nord regionhelseforetak

Han tjener 1.992.000 kroner i året, og har også en sluttavtale som gir ham 12 måneders etterlønn på totalt 2.988.000 kroner. Dette fordi han har rett til etterlønn på toppen av seks måneder oppsigelsestid. Ifølge VG har han også dekket hjemmetelefon, mobiltelefon, utstyr for internett hjemme og på reise, samt aviser som anses å være nødvendig.

Hulda Gunnlaugsdottir, adm dir. Helgelandsssykehuset helseforetak

Har 1.650.000 kroner i lønn, men ingen krav på etterlønn og tre måneder oppsigelsestid.

Har dekket hjemmekontor (PC, bredbånd og to aviser), fem ekstra feriedager og har dekket pendling mellom Oslo og Helgeland.

Eva Håheim Pedersen, adm. dir. Finmarkssykehuset HF

Har 1.587.000 kroner i lønn, men ingen krav på etterlønn og tre måender oppsigelsestid.

Har dekket en egnet, møblert bolig som stilles til disposisjon og utgifter dekkes av helseforetaket, mobil, nettbredd, PC/Mac, en avis, dekning av årsavgifter for kredittkort og reiseutgifter for inntil 15 pendlerreiser i året.

Paul Martin Strand, adm. dir. Nordlandssykehuset HF

Lønn på 1.700.000 kroner i året. Har seks måneders etterlønn på 850.000 kroner. Kan også forhandle om «rettrettstilling i foretaket, men med avlønning på maksimalt 75 prosent av direktørlønnen».

Har dekket fri mobil, årsavgift til kredittkort, to avisabonnement, hjemmekontor, og opparbeider rett til fire uker lønnet faglig oppdatering/egentid per år, samt fem ekstra dager ferie.

Marit Lind, konst. adm. dir. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Har 1.900.544 kroner i lønn i året. Har ingen krav på etterlønn.

Får dekket digitale abonnement på avisene Nordlys, iTromsø, Harstad Tidende og fremover, har fri mobil og bredbånd og fem dager ekstra ferie.

Espen Mælen Hauge, adm. dir. Sykehusapotek nord HF

Lønn på 1.153.400 kroner i året, ingen etterlønn.

Har dekket mobil, bærbar PC, fri internett, har også rett til «to uker (ti virkedager) permisjon med lønn som kompensasjon for reise- og møtevirksomhet utover normal arbeidstid»