Utdanningsråden bekymret for få søkere til studiespesialisering

Søknadstallene for videregående skoler i Nordland er klare.

- Vi trenger også ungdommer som velger å bli ingeniører og arkitekter, eller som skal jobbe med romteknologi eller økonomi, sier Hild-Marit Olsen, som sier at dette er yrker som gjør at det også er ønskelig med søkere til studiespesialisering.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

1. mars var søknadsfrist for å søke til videregående skole. Ifølge Nordland fylkeskommune er det god søking til helsefag og til naturbruk. Men utdanningsråd Hild-Marit Olsen er bekymret for den lave søkingen til studiespesialisering

Nedgang over fem år

920 personer har søkt seg til studiespesialisering. Det er noen flere sammenliknet med i fjor. Men det er en betydelig nedgang, om man måler tilbake de fem siste årene.

- Nordland har tradisjon for høy andel ungdommer som søker yrkesfag. Det er bra. Men vi trenger også ungdommer som velger å bli ingeniører og arkitekter, eller som skal jobbe med romteknologi eller økonomi. Dette som eksempler på yrker som krever at vi også ønsker god søking til studiespesialisering, påpeker fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (Ap) i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Naturlig populær

Helse og oppvekstfag er fortsatt populært, med 544 søkere. Det er litt færre enn i fjor, men holder seg stabilt høyt. Også naturbruk har klart å rekruttere mange til å søke, 36 flere enn i fjor.

- Etter svak søking i 2014 og 2015, har de tre siste årene vist en stigende kurve. Naturbruk rekrutterer også til oppdrettsnæringen og til fiske og fangst, påpeker Olsen.

Færre elever

Om lag 9.600 elever har søkt videregående opplæring i Nordland. 3.367 elever har søkt første året, med oppstart til høsten. Det er omtrent samme nivå som i fjor, men 268 færre ungdommer enn i 2015. Restaurant og matfag er ett av områdene som holder seg stabilt, med elleve flere søker i år enn i fjor.

- Vi har et synkende antall i ungdomskullene årene som kommer. Det vil nødvendigvis måtte bety endringer i strukturen for hvilke utdanninger som tilbys ved de enkelte skolene. Vi har vært spent på noen områder, blant annet restaurant og matfa. Men vi ser at søkingen til dette fagområdet har holdt seg stabilt på rundt 100 elever de siste fem årene, forklarer Olsen.

De aller fleste elevene får førsteønsket sitt oppfylt. Alle har uansett rett på ett av sine tre første valg. Av studieforberedende fag, har nær 80 flere enn i fjor søkt seg til idrettsfag. Flere søker altså alternative veier til studiekompetanse.

- Høsten 2015 startet 41 klasser studiespesialisering på VG1 i Nordland. Søkertallene indikerer at det blir startet 35 klasser høsten 2018. Nedgangen bekymrer meg, og det må vi følge med på, avslutter utdanningsråd Hild-Marit Olsen.


 

Mindre frafall i videregående skole

Færre dropper ut av videregående skole, og i fjor var det flere lærlingplasser enn noen gang.

 

Et samlet næringsliv advarer mot linjekutt

Dette ble sagt under onsdagens folkemøte på videregående skole.