Røde Kors advarer: Så snøskred da de øvde ved Gåsheia

Røde Kors Brønnøysund øvde med skredsøkere tirsdag kveld.

Bildet viser et selvutløst snøskred på østsiden av ryggen opp mot Salbuhatten.  Foto: Røde Kors Brønnøysund

Røde Kors-mannskapene gjør en vurdering av terrenget.  Foto: Røde Kors Brønnøysund

Nyheter

Røde Kors Brønnøysund var tirsdag kveld på Gåsheia for å øve på snørekjøring, kjøring med ATV, vurdering av terrenget og gjennomgang med skredsøkere med mer.

Unngå hellinger

Fagleder skred Jon Ivar Laumann skriver følgende om forholdene:

- Det ble på østsiden av ryggen opp mot Salbuhatten observert ett lite, selvutløst snøskred. To vedvarende svake lag i snøen i østvendte hellinger på cirka 20 og 40 cm fra overflaten. Hjelpekorpset oppfordrer alle som skal ferdes i fjellet og på topptur til å unngå hellinger på 30° og områder med skavler som kan løse ut.

Seks råd

Røde Kors gir på sine hjemmesider følgende skredtips:

1. Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng.

2. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå.

3. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning.

4. Ha gode ferdselsrutiner. Gå i skredutsatte områder én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder  – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra.

5. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå?

6. Gjør alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet "hvorfor kan jeg ferdes her"?

På NVEs side Varsom.no finner man oppdaterte skredvarsler.


Fakta om snøskred
  • De aller flest skred som rammer skiløpere er såkalte flakskred. Flakskred løsner først og fremst i snøtunge lesider med 30-60 graders helling. De løsner enten av seg selv eller på grunn av ytre påvirkning som fra en skiløper.
  • Den beste måten å unngå å bli tatt av skred på, er å unngå områder der man kan utløse skred eller hvor skred kan gå over der man ferdes.
  • Unngå derfor terreng brattere enn 30 grader og bekkedaler. Bekkedaler gir god le for vinden og samler snøen effektivt. Går det skred i slike områder kan man bli fanget i en terrengfelle uten fluktmuligheter.
  • Kilde: www.rodekors.no

Vil anmelde alpin-jyplinger

Sist fredag ble en 26-åring fra Steinkjer tatt av ras ved Bjørgan skisenter i Grong etter å ha bedrevet såkalt frikjøring utenfor de merkede løypene. Hytteeier Stig Arve Høyvik fra Brønnøysund vil anmelde 26-åringen.

 

Opplevde skreddrama

Onsdag formiddag var det et stort snøskred i alpinbakken ved Oppdal. Sømnaværingen Kristoffer Byberg var nære på å bli tatt av raset.Flest skredulykker i pent vær

De fleste alvorlige skredulykkene skjer ikke når skredfaren er størst, men når den er moderat.