Teller fugler som aldri før

Norsk Ornitologisk forening skryter av tidenes fugletelling i Nordland.

Norsk Ornitologisk forening skryter av suveren innsats fra nordlendingene i årets hagefugltelling.  Foto: Colourbox

Nyheter

Det er kjøttmeisen som har blitt sett i flest hager i fylket. Det har blitt meldt inn totalt 28.799 individer av 87 arter fra 549 hager i Nordland. I fjor ble det rapportert omtrent 38 fugler per hage, men i år inneholder en gjennomsnittlig nordlandshage mer enn 58 fugler. Dette har nok i stor grad sammenheng med den milde høsten og de store mengdene rognebær i år.

Norsk Ornitologisk forening er svært fornøyd med året og sier det har vært tidenes fugletelling i Nordland.

I Bindal er det observert 12 forskjellige arter, det er gjort flest observasjoner av gråsisik og gråspurv.

I Sømna kommune er det rapportert om 31 forskjellige fuglearter, suverent flest kjøttmeis, men også mye kråke.

I Vega kommune er det talt 26 forskjellige arter også her flest kjøttmeis, men også mange bjørkefink.

I Brønnøy er det meldt inn om 37 forskjellige arter. Her er det flest kjøttmeis, men også mye gråfink, bjørkefink og gråspurv.

I Vevelstad kommune er det rapportert om 9 forskjellige arter. Her er det observert flest dompap.