Margith Moen valgt til 2. nestleder i Nordland Senterparti

Margith Moen (bildet) fra Sømna ble valgt til 2. nestleder, mens sømnaværing Liv Marit H. Reitan ble valgt til 3. vara i styret. 

Nyheter

Nordland Senterparti har i helgen hatt fylkesårsmøte på Thon hotell i Bodø. Svein Eggesvik fikk lørdag fornyet tillit som fylkesleder i to nye år. Det ble valgt inn to nye styremedlemmer. Karl Hans Rønning ble valgt inn som styremedlem og regionleder for Nor Helgeland, og Jan Otto Fiplingdal fra Grane er valgt inn som fylkesstudieleder.

- Årsmøtet var preget av optimisme og godt humør blant de cirka 90 delegatene fra Andøy i nord til Bindal i sør, melder partiet.


Fylkesstyret 2017 - 2018

Fylkesleder:        Svein Eggesvik, Gildeskål     

1.nestleder:         Svein Nilsen                           

2. nestleder         Margith E. Moen, Sømna      

Studieleder:        Jan Otto Fiplingdal                 

Styremedlem:     Berit Hundåla                          

Styremedlem:     Karl Hans Rønning, Rana     

Styremedlem:     Aina Nilsen, Hadsel               

Styremedlem:     Jim Helge Andersen, Meløy   

Styremedlem:     Bente Melby Ness, Hamarøy  

Styremedlem:    Tone Nordstrand, Vest-Vågøy     

Styremedlem:    Willfred Nordlund, Stortinget

Styremedlem     Kim Haugan Schei,  Senterungdommen                  

Styremedlem:    Kurt Jenssen. Gruppeleder -  Fylkestinget                

1. vara: Frank Johnsen, Vågan

2.vara:  Christina Falch Holmvaag, Steigen            

3. vara: Liv Marit H. Reitan, Sømna                          

4. vara: Svein Harald Haug, Andøy                        

5. vara: Sindre Engseth, Rødøy