Sp-Mossleth mener Finstad ikke vil forstå

Politikerne krangler om Vinmonopolet og taxfree-salget.

Senterpartiets Siv Mossleth og Høyres Jonny Finstad krangler om taxfree-politikk i BAs spalter. 

Nyheter

BAnett har fredag publisert et leserinnlegg fra stortingsrepresentant Jonny Finstad (H), der han hevder at Senterpartiets forslag om at Vinmonopolet skal få overta taxfree-salg av alkohol i Norge, vil ramme samferdselen i distriktene.

Dette reagerer stortingsrepresentant Siv Mossleth på. Hun mener Finstad bommer.

Det er særlig en formulering i Finstads leserinnlegg hun reagerer på:

«Senterpartiet begrunner derimot blant annet sitt forslag med bedre markedstilgang for norske småskalaprodusenter dersom Vinmonopolet drifter tax-free salget. Det tyder på landbrukspolitiske motiver - fremfor å sikre et godt flytilbud i distriktene over hele landet.»

Vil Vinmonopolet skal ha monopol

– Jeg mener Finstad ikke vil skjønne problemstillingen og vil stemple oss som et parti som bare tenker på landbruk. Det vi er opptatt av er også norske interesser. Han sier dette ikke har noe med alkoholpolitikk og sånt å gjøre, men det har det. Vi ønsker at vi skal ha et Vinmonopol i Norge, og da syns vi det er naturlig at de også tar hånd om taxfreesalget av alkohol, sier hun til BAnett.

– Dette er et prinsippielt spørsmål for Senterpartiet?

– Ja. Jeg opplever også at det er stor politisk vilje for å opprettholde Vinmonopolet i Norge. Det andre som er viktig for oss er kortbanenettet og finansiering av flyplasene i Norge. I vårt forslag er det derfor meningen at Avinor skal få sin del av ometningen som i dag, finansieringsbiten vil bli den samme inn til Avinor, hevder hun.

Hun er også av den oppfatningen at siden man i dag har et utenlandsk selskap som har overskudd på taxfree-salget, så vil man om Vinmonopolet overtar kunne kanalisere dette overskuddet tilbake til staten.

– Det ville altså gått til staten i tillegg til det som går til Avinor. Jeg syns vi har veldig mange gode argumenter for at Vinmonopolet skal overta.

180 millioner i utbytte

Det er Travel Retail Norge AS (TRN) som driver taxfree-salget på Avinors flyplasser i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. I 2016 hadde selskapet en omsetning på 5,1 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 261 millioner kroner. Årsresultatet ble 196 millioner kroner, og eierne av selskapet, tok ut 180 millioner kroner i utbytte. TRN eies halvveis av det tyske foretaket Heinemann, og av Norse-Trade AS. Sistnevnte eies 51 prosent av Terje Stykket gjennom et par underselskaper, og 49 prosent av Norgesgruppen AS.

Vinmonopolet hadde i 2016 en omsetning på 13,3 milliarder kroner og et resultat før skatt på 199 millioner kroner. Årsresultatet ble 149 millioner kroner, og 74 millioner kroner ble tatt ut i utbytte av eieren, som altså er staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet.

Overskudd

– Har ikke Finstad et poeng i at en anbudsprosess, der Vinmonopolet også kan delta, kan gi mer fordelaktige betingelser for Avinor?

– Ja, men skal det være så stor forskjell på alkoholpolitikken på taxfree kontra ellers? Jeg tror ikke folk kjøper mer eller mindre alkohol avhengig av om det Vinmonopolet som selger eller dagens aktør. Finstad har helt rett, vi er interessert i at bønder og norske bedriftseiere skal ha det bra. Men det er ikke vår motivasjon i denne saken, hovedargumentet mitt er mer velferd. Overskuddet vi har i dag går ut av landet, men det kan gå inn i statskassa i stedet, mener hun.