Gård i Nærøy er til salgs for 18 millioner

Ifølge eiendomsmekleren har Nærøya gård allerede potensielle interessenter.

Nærøya gård har en takst på hele 18 millioner kroner, men en potensiell ny eier møter en del formelle utfordringer.  Foto: Lasse Sørli, Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling AS

Nyheter

Nærøya gård ligger på øya Nærøya i Nærøy kommune, sør for Rørvik. Nå er gården til salgs med en takst på hele 18 millioner kroner, ifølge Namdalsavisa (krever abonnement).

Flere interessert

Avisen skriver at gården er på vei 5.000 mål, inkludert 250 dekar dyrket mark. Nærøya kirke ligger kloss ved gårdstunet.

Dagens eier er Jan Svenskerud, og han valgte å legge eiendommen ut for salg i fjor høst.

– Det har vært jobbet med saken i kulissene siden i november, og det skjer ting. Vi har flere potensielle interessenter. Om kort tid vil vi ha visningsrunde nummer to på øya. Derfor er eiendommen nå tatt av markedet, forklarer eiendomsmekler Lasse Sørli i Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling AS til Namdalsavisa.

Historisk øy

Det hører med til historien at salget innebærer samtaler med ordfører og rådmann i Nærøy, samt Riksantikvaren. Dette er blant annet på grunn av kirkeruinen. Man venter ifølge avisen også på en avklaring av ny kommunedelplan, og det er i gang en reguleringsprosess på grunn av et planlagt hyttefelt med 25 tomter.

– Det er klart alle slike forhold gjør at kjøperne ikke akkurat står i kø, påpeker mekleren overfor Namdalsavisa.

Nærøya er en historisk øy, der Hogne den rike hadde sitt sete rundt år 500, Olav den hellige besøkte øya og kristnet den i 1020, mens Tore Hund og Hårek på Tjøtta skal ha passert øya på vei til slaget på Stiklestad.