Årsak til Nærøy-rømmingen funnet

Nyheter

Mandag meldte Marine Harvest fra om at oppdrettslaks hadde rømt fra lokalitet Geitryggen i Nærøy, en rømming som fikk Fiskeridirektoratet til å pålegge utvidet gjenfangstfiske.

Hull i nota

Nå melder direktoratet at en kontroll på anlegget onsdag har avdekket at årsaken til rømmingen var et hull i nota.

- Hullet har oppstått fordi et tau fra dødfiskhoven har gått gjennom ringen som skal beskytte mot gnag. Vi arbeider nå videre for å avdekke om dette er en risiko også på andre anlegg. Vi har tett dialog med notprodusenten og oppdretterne for å få klarhet i om det står nøter med samme innretning i sjøen, skriver Fiskeridirektoratet.

Fritt fiske

Det sto 180.000 laks på cirka to kg i merda. Marine Harvest sin opptelling viste at det har rømt 54.000 laks. Første tilbakemelding fra selskapet var at 56.000 hadde rømt, mens siste tellerapport viste 54.000.

Fylkesmannen har åpent for fritt fiske, så lenge gjeldende fiskeregler i området følges.