Nytt anbud på lørdagslevering

Kvikkas vant anbudet sist, og Amer Al-Khouli utfører jobben for dem lokalt.  Foto: Matti Riesto

Nyheter

Da Posten sluttes med lørdagsombæring i 2016 vant Ålesund-selskapet Kvikkas anbudet om å dele ut lørdagsavisene der det ikke fantes andre budnett.

For 14 måneder

Nå har tiden gått, og det er klart for et nytt anbud. Samferdselsdepartementet inviterer i dag til anbudskonkurranse om ny kontrakt om lørdagsomdeling av aviser i område uten avisbudnett. Kontrakten skal gjelde for en periode på 14 måneder fra 10. november 2018, og departementet skal ha opsjon på forlenging på ytterligere 12 måneder.

Konkurransen omfatter ifølge departementet nær 10 prosent av lørdagsavisene i abonnement.

Klart i sommer

Kvikkas har hatt kontrakt på denne ombæringen fra 5. november 2016 til 3. november 2018.

- Mediebruken er i rask endring. Stadig flere bruker digitale plattformer for å holde seg oppdaterte på nyhetsbildet, men for mange er papiravisen fremdeles viktig. Vi sørger for at folk over hele landet kan få avisen sin på lørdager, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Fristen for innlevering av anbud er 4. mai 2018. Samferdselsdepartementet legger opp til å offentliggjøre vinneren av anbudskonkurransen i juli 2018.


Debatt:

Lørdagsavisene skal fram

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen slår fast at stadig flere får avisen, fordi man finner løsninger.