Dette får Sør-Helgeland i nye Coop Nordland

Ni representanter i årsmøtet og to styreplasser i konsernstyret.

Fornøyd Styreleder Wenche Stuvland Knygh og ledelsen i Coop Sør-Helgeland er fornøyd med fusjonsvedtaket som nå er gjort, og mener dette vil styrke Coops aktivitet i regionen i framtiden.  Foto: Simon Aldra

Nyheter

Coop Sør-Helgeland SA bekrefter i en pressemelding torsdag at årsmøtet i laget har vedtatt fusjon med Coop Nordland med 14 mot 1 stemme.

- At årsmøtet to ganger med stort flertall har fattet vedtak når det gjelder å behandle fusjon med Coop Nordland og fusjonsplan, viser at årsmøterepresentantene i Coop Sør-Helgeland ser framover og ser fordeler med en fusjon med Coop Nordland, står det i pressemeldingen.

Coop Nordland skal behandle de samme planene torsdag kveld. Det må et likelydende vedtak til hos Coop Nordland før fusjonen kan gjennomføres.

Viser til andre fusjoner

Det opplyses også at i tillegg til at Coop Sør-Helgeland fusjonerer med Coop Nordland så har flere andre samvirkelag fusjonert. I Trøndelag har Coop Tydal og Coop Indre Namdal fusjonert inn i Coop Midt-Norge. I Nordland har Coop Steigen og Coop Beiarn og Misvær vedtatt fusjon med Coop Nordland.

- Det viser at det er flere samvirkelag i Nordland som trekker samme konklusjon som oss og støtter opp om Coops strukturplan om ett stort samvirkelag i Nordland, skrives det i pressemeldingen, som henviser til styreleder Wenche Stuvland Knygh.


Får ni seter i Coop Nordlands årsmøte

Coop Sør-Helgeland hevder det i prosessen er tatt betydelig hensyn til å ivareta en sterk eierstyring i Sør-Helgeland. Det opprettes et eget regionutvalg med 9 representanter som har direkterepresentasjon i Coop Nordlands årsmøte. Filip Johansen blir leder av regionutvalget for Sør-Helgeland.

I tillegg settes det av to plasser inn i Coop Nordlands konsernstyre. Wenche Stuvland Knygh kommer inn i konsernstyret sammen med ansatterepresentant Monika Eide.

Det «nye» Coop Nordland blir en stor handelsaktør i Nordland. Ifølge pressemeldingen får laget 51.600 medlemmer, 1.200 ansatte og en omsetning på 2.400 millioner kroner.

- Coop Nordland har et stort støtteapparat med mye spisskompetanse, som er rigget for å møte morgendagens utfordringer. Dette er med på å trygge butikkstrukturen og arbeidsplassene på sør-Helgeland, står det i pressemeldingen.